Rozšíření uplatňování on-line hodnocení rizik

Platforma OiRA ve vnitrostátních strategiích a právních předpisech pro oblast BOZP

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků v mikropodnicích a malých podnicích představuje náročnější problém, než je tomu u větších podniků. Mikropodniky a malé podniky vykazují nižší úrovně souladu se standardy BOZP a často podceňují rizika související s BOZP panující v jejich firmě.

Hodnocení rizik je prvním a zásadním krokem k úspěšnému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Začlenění uživatelsky přívětivých a interaktivních on-line nástrojů pro hodnocení rizik, jako jsou nástroje OiRA, do vnitrostátních strategií a právních předpisů může nejrůznějšími způsoby přispět ke zlepšení situace v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

S potěšením sdílíme tuto dobrou zprávu: Ze 16 partnerských zemí platformy OiRA jich 10 již na platformu odkazuje ve svých vnitrostátních strategiích pro oblast BOZP nebo příslušných právních přepisech a 2 další země obecně zmiňují používání nástrojů pro on-line hodnocení rizik bez uvedení konkrétního typu nástroje.

Získejte podrobný přehled o platformě OiRA a jiných nástrojích pro on-line hodnocení rizik ve vnitrostátních strategiích a právních předpisech pro oblast BOZP.  

Získejte více informací o platformě OiRA a seznamte se se všemi dostupnými nástroji OiRA.  

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail