Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 2018

Zdroj: 

V programu jsou zohledněny a promítnuty výsledky rozborů pracovní úrazovosti, analýzy přijatých podnětů k provedení kontrol, a dále poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce za uplynulá období.

Při sestavování tohoto programu Státní úřad inspekce práce zohlednil strategii Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České republiky. Dále Státní úřad inspekce práce vycházel z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020. Specifikace a zaměření kontrolních akcí rovněž reaguje na legislativní změny v působnosti orgánů inspekce práce. Program zahrnuje zaměření kontrol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti pracovních vztahů a podmínek, v oblasti zaměstnanosti, včetně podmínek při poskytování péče o dítě v dětské skupině.

Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na rok 2018 najdete na webových stránkách SÚIP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail