Rizikové faktory přispívající k rozvoji nádorových onemocnění v Evropě

Seznamte se s prvními zjištěními průzkumu agentury EU-OSHA zaměřeném na expozici pracovníků.

Agentura EU-OSHA ve snaze přispět k boji proti nádorovým onemocněním jako nemoci z povolání provedla průzkum expozice pracovníků rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění (WES) v Evropě. Cílem průzkumu bylo lépe identifikovat rizikové faktory na pracovištích, které mohou vést ke vzniku těchto onemocnění, a poskytnout aktuální a komplexní údaje, které lze využít k prevenci, osvětě a tvorbě politik.

Dotazovány byly tisíce pracovníků v šesti členských státech EU (Německu, Irsku, Španělsku, Francii, Maďarsku a Finsku) s cílem odhadnout jejich pravděpodobnou expozici 24 známým rizikovým faktorům přispívajícím k rozvoji nádorových onemocnění, kromě jiného průmyslovým chemickým látkám, látkám a směsím vznikajícím ve výrobním procesu a také fyzickým rizikovým faktorům.

Z průzkumu vyplynulo, že pokud jde o nádorová onemocnění, nejčastěji jsou na evropských pracovištích pracovníci vystaveni ultrafialovému záření a emisím ze spalování nafty. První zjištění rovněž nabízejí zběžný pohled na cenné údaje, které lze z průzkumu WES získat.  

Přečtěte si tiskovou zprávu.

Seznamte se s prvními zjištěními a shrnutím metodiky.

Více informací naleznete v naší nové internetové sekci věnované průzkumu WES.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail