Rizika a opatření na pracovišti s více zaměstnavateli

Zdroj: 

Dotaz byl publikován na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce.

Mám dotaz ohledně bezpečnosti práce externích firem. Jsme jako zaměstnavatel zodpovědní za to, že v registru rizik, které nám externí firma předá, něco chybí, nebo jsou tam rizika nedopracovaná? Jedná se o externí firmu, která na našich pracovištích provádí nějaké práce.

Podle ustanovení § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: „Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.“

V návaznosti na výše uvedené pak vyplývají každému zaměstnavateli dle ust. § 101 odst. 4 písm. a) a b) zákoníku práce další povinnosti. Konkrétně zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. Dále dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na základě již uvedeného lze z naší strany konstatovat, že zaměstnavatelé se mají vzájemně a průkazně o všech rizicích informovat, a to v celé jejich komplexnosti včetně přijatých opatření k zajištění BOZP.

Máme tak obecně za to, že pokud jeden ze zaměstnavatelů má pochyby, že vypracovaná rizika a přijatá opatření druhým zaměstnavatelem jsou pro výkon práce na konkrétním pracovišti nedostatečná, měl by být na tuhle skutečnost upozorněn pověřený zaměstnavatel koordinující provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupu k jejich zajištění, a to na základě již výše uvedené písemné dohody mezi zúčastněnými zaměstnavateli. Pro vlastní zajištění BOZP všech zúčastněných zaměstnanců na pracovišti (včetně Vámi uvedené externí firmy) je nadále vzájemnou povinností se písemně informovat i o nově přijatých rizicích a opatřeních, která se týkají výkonu práce na daném pracovišti. Zároveň povinností jednotlivého zaměstnavatele dle ust. § 101 odst. 4 písm. b) je dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.

Na závěr je nutné uvést, že dle ust. § 102 odst. 1 zákoníku práce: „Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům."

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail