Řízení lidského faktoru

Příspěvek shrnuje poznatky o lidském faktoru shromážděné v rámci řešení projektu FOCUS. Ukazuje jeho pozitivní a negativní projevy a zaměřuje se na organizační havárie. Řízení lidského faktoru ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému zajišťuje kvalifikované budování kultury bezpečnosti, které je založené na kvalifikovaném řízení rizik.

Část 8. Závěr a použitá literatura

Část 8. Závěr a použitá literatura

Závěr

Pro zvládnutí lidského faktoru je důležité aplikovat v každé entitě kompetentní řízení (tj. řízení integrální bezpečnosti) a zvládnutí rizik zaměřené na bezpečí a udržitelný rozvoj entity a lidského systému, kam každá entita patří, s tím, že je zváženo selhání lidského faktoru, a správně budovat kulturu bezpečnosti, která musí být respektována všemi zúčastněnými; přičemž hlavní odpovědnost mát top management.

Použitá literatura

[1] Procházková, D. et al.: FOCUS project study

[2] Matoušková, I.: Rozhodování v situacích ohrožení. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. ISBN 978-80-8070-846-7. FŠI, Žilina 2008, 533-540.

[3] UN: Human Development Report. New York: UN, 1994, www.un.org.

[4] Procházková, D.: Analýza a řízení rizik. ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04841-2, 405p.

[5] Procházková, D.: Metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství. ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04842-9369p.

[6] Trpiš, J.: Pravděpodobnostní hodnocení spolehlivosti lidského činitele procesním Průmyslu. BOZP 2010, ISBN 978-80-248-2207-5, VŠB a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava 2010, 281-287.

[7] Wiegmann, D.A.; Shappell, S.A.: A Human Error Approach to Aviation Accident Analysis: The Human Factors Analysis and Classification System. Ashgate Publishing, Ltd. pp. 48-49. ISBN 0754618730.

[8] Reason, J.: Human error. Cambridge University Press 1990.

[9] Procházková, D.; Bumba, J.; Sluka, V.; Šesták, B.: Dangerous chemical substances and industrial accidents, in Czech. ISBN 978-80-7251-275-1, PA ČR, Praha 2008, 420p.

[10] Malkin, A.M.; Winder, C.: Applying the Safe Place, Safe Person, Safe Systems framework: Case study findings across multiple industry sectors. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN 978-0-415-55509-8, CRC Press/Balkema, Leiden 2009, 697-704, CD ROM ISBN 978-0-203-85975-9.

[11] Papazoglou, I.A. et al.: Occupational Risk Management for Contact with Mooving Parts of Machines. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN 978-0-415-228 5509-8, CRC Press/Balkema, Leiden 2009, 713-720, CD ROM ISBN 978-0-203-85975-9.

[12] Bragatto, P.A. et al.: The Impact of the Occupational Safety Control Programs on the Overall Safety Level in an Industrial Cluster. In: Reliability, Risk and Safety. Theory and Applications. ISBN 978-0-415-55509-8, CRC Press/Balkema, Leiden 2009, 745-752, CD ROM ISBN 978-0-203-85975-9.

[13] Procházková, D.: Bezpečnost lidského systému. Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství SPEKTRUM č. X, Ostrava 2007, 139p. ISBN 978-80-86634-97-5.

[14] Procházková, D.: Strategie řízení bezpečnosti a udržitelného rozvoje území. ISBN 978-80-7251-243-0, PA ČR, Praha 2007, 203p.

[15] Briš, R.; Soares, C.G.; Martorell, S. (eds): Reliability, Risk and Safety: Theory and Application. ISBN 978-0-415-55509-8, 2367p., CD ROM - ISBN 978-0-203-85975-9, CRC Press/Balkema, Leiden 2009.

[16] Procházková, D.: Systém řízení bezpečnosti organizace. In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2009. ISBN 978-80-248-2010-1. VŠB - TU, Ostrava, 223-232.

[17] Hanáková, E.: Základní pojmy užívané v hygieně práce, interní pracovní materiál VÚBP, Praha 2007.

[18] Kolektiv autorů ČMKOS a ASO: Bezpečnost práce - nedílná součást života. ISBN 978-80-90391-79-6. ČMKOS Praha 2008, 172p. www.cmkos.cz www.esfcr.cz.

[19] Foldyna, L.: Spolehlivost lidského činitele krizových manažerů krajských úřadů. BOZP 2009.

[20] Procházková, D.: Strategické řízení bezpečnosti území a organizace. ČVUT, Praha 2011, ISBN 978-80-01-04844-3, 483p.

[21] Procházková, D.: Ochrana osob a majetku. ISBN 978-80-01-04843-6. ČVUT, Praha 2011, 301p.

[22] Procházková, D.: Bezpečnost kritické infrastruktury. ČVUT, Praha 2012, ISBN 978-80-01-05103-0, 318p.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail