Řízení lidského faktoru

Příspěvek shrnuje poznatky o lidském faktoru shromážděné v rámci řešení projektu FOCUS. Ukazuje jeho pozitivní a negativní projevy a zaměřuje se na organizační havárie. Řízení lidského faktoru ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému zajišťuje kvalifikované budování kultury bezpečnosti, které je založené na kvalifikovaném řízení rizik.

Část 7. Vyjednávání s riziky v případě lidského faktoru

Část 7. Vyjednávání s riziky v případě lidského faktoru

Souhrnně lze říci, že riziko je možné nebezpečí (tj. možný stav vzniku újmy) pro chráněné zájmy a důraz je na slovo „možné“, kdežto samotný výraz „nebezpečí“ označuje jistou aktuální újmu pro chráněné zájmy. Diskusi různých definic rizika lze najít v práci [3]. Abychom mohli stanovit riziko v daném místě pro každou selhání lidského faktoru, musíme udělat:

1. Stanovení možných zdrojů selhání lidského faktoru, která se může projevit dopady v daném místě.

2. Pro každý možný zdroj selhání lidského faktoru vypočítat ohrožení v daném místě.

3. Na základě zvolené hladiny věrohodnosti za specifikovaný časový interval stanovit v daném místě hodnotu ohrožení pro případ selhání lidského faktoru jako nejvyšší z hodnot určených v bodě 2.

4. Dle velikosti ohrožení pro případ selhání lidského faktoru provést stanovení souboru možných dopadů pro dané místo a celou entitu.

5. Analýza sledovaného místa a provedení šetření, jak soubor možných dopadů se projeví v daném místě s ohledem na místní zranitelnosti a příspěvky od možných náhodných jevů, do kterých patří např. specifické meteorologické situace, objekty, které mohou způsobit eskalaci dopadů (tzv. domino efekty), náhodná přítomnost nebezpečné látky apod.

6. Zpracování možných scénářů dopadů selhání lidského faktoru pro jednotlivé varianty situací, které v daném místě mohou nastat.

7. Určení pravděpodobnosti realizace jednotlivých scénářů dopadů selhání lidského faktoru ve sledovaném místě.

8. Pro každý nepřijatelný dopad selhání lidského faktoru v daném místě či variantu scénáře, který obsahuje nepřijatelný dopad určit pravděpodobnost výskytu při zohlednění pravděpodobnosti výskytu selhání lidského faktoru.

9. Metodou skórování [5] roztřídit rizika na přijatelná, nepřijatelná a podmíněně přijatelná, a k nim stanovit příslušná opatření [4] s cílem zajistit bezpečnou entitu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail