Řízení lidského faktoru

Příspěvek shrnuje poznatky o lidském faktoru shromážděné v rámci řešení projektu FOCUS. Ukazuje jeho pozitivní a negativní projevy a zaměřuje se na organizační havárie. Řízení lidského faktoru ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje lidského systému zajišťuje kvalifikované budování kultury bezpečnosti, které je založené na kvalifikovaném řízení rizik.

Část 4. Chyby a porušení předpisů/pravidel

Část 4. Chyby a porušení předpisů/pravidel

Nebezpečné konání se dá rozdělit na chyby a porušení předpisů/pravidel:

1. Chyby se dějí jako důsledek problémů v informačních procesech a dají se pochopit ve vztahu k poznávacím funkcím jednotlivce. Dají se minimalizovat školením, zlepšením pracovišť, rozhraní, lepším informováním atd.

2. Porušení předpisů/pravidel jsou založeny na motivaci. Jsou společenským jevem a dají se pochopit jen v souvislostech dané organizace. Porušení se musí odstranit změnou přístupů, přesvědčení, norem, morálky a kultury bezpečnosti.

Na základě práce [11] a dalších v systému řízení bezpečnosti entity je zásadně důležitý úkol, jak zabránit selháním člověka. Na základě výzkumů [10 - 14, 16 - 18] lze předcházet selháním člověka při činnosti a řízení když:

1. Řízením odborných záležitostí jsou pověřováni jen odborníci se schopností vést pracovní kolektivy (jít příkladem, umět vysvětlit, podpořit, zabránit šikaně apod.).

2. Je zajištěno kvalifikované řízení procesů, které vytváří projekty a ty následně programy, jejichž výsledkem jsou produkty, tj. výsledky organizace.

3. Jsou vytvořeny podmínky pro kvalifikovanou práci.

4. Je zajištěno dostatečné vzdělání pracovníků a systém poskytování výpomoci při řešení složitých úkolů.

5. Je zajištěna motivace a stimulace pracovníků pro dodržování provozních a bezpečnostních předpisů.

6. Je prováděna důkladná kontrola procesů a jejich propojení do projektů a následně i programů, která kvalifikovaně a cíleně zabraňuje úmyslným i neúmyslným chybám.

Výše bylo ukázáno, že největší chyby vznikají, když jsou lidské chyby v řízení. Obr. 3, převzatý z práce [19] ukazuje známou skutečnost, že přemýšliví řídící pracovníci při rozhodování o dané záležitosti, která je neurčitá, rozhodují ve prospěch záležitosti, je-li pravděpodobnost úspěchu 0.6 (tj. pravděpodobnost neúspěchu je 0.4) tehdy, když ztráty spojené s rozhodnutím (tj. postihy za rozhodnutí ve prospěch záležitosti, když nenastane očekávaný výsledek) jsou malé a čím větší jsou ztráty, tím jsou opatrnější. Mezi řídícími pracovníky jsou pak dva extrémy - hazardéři, kteří rozhodují ve prospěch záležitosti i když možné ztráty jsou veliké a opatrní, kteří rozhodují ve prospěch záležitosti jen, když jsou možné ztráty velmi malé. Hazardéři svým rozhodnutím někdy dosáhnou enormního zisku, a proto jsou jistým vzorem v lidské společnosti. 

Řízení lidského faktoru

Morální principy lidské společnosti řídící se zásadami OSN [20] říkají, že hazardování s lidskými životy a zdravím je nepřípustné, tj. není tam tolerovatelné riziko. Toto zjištění by mělo být určující při výběru personálu, na jehož činnosti závisí lidské životy, a to přímo (řidiči, piloti apod.) i nepřímo (řídící pracovníci z území, podniků a jiných entit, kteří rozhodují o činnostech a opatřeních, které jsou přímo nebo zprostředkovaně spojené s nepřijatelným rizikem pro osoby, majetek a další základní chráněné zájmy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail