Revize technologické linky před uvedením do provozu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsme výrobci strojních zařízení, včetně velkých technologických linek. Situace okolo samostatných strojů tu už byla, myslím, dostatečně vysvětlena. Mě by zajímalo, jak je to v případě rozsáhlé linky. Tyto technologické linky v sobě obsahují i výše zmíněné samostatné stroje a dopravníkový systém. Taktéž technologické potrubí. Dodáváno je vše jako jednotlivé stroje. Vše u zákazníka instalujeme my, výrobce. Zákazník instaluje pouze hlavní přívodní kabel do centrálního rozvaděče a my z něj napájíme jednotlivé stroje, které mají vlastní rozvaděče. Stroje mají pochopitelně prohlášení o shodě a jsou opatřeny CE. Jde o pivovarnictví. Dopravníky vynášejí ze strojů vodu, tudíž jde o prostředí s vlivem vody. Můj dotaz je, zda je nutná revize/zkouška celé technologie jako celku před uvedením do provozu. Například dílčí napájecí přívody z centrálního rozvaděče, spojitost ochranného obvodu aj. A kdo je povinen ji zhotovit a uhradit?

Je-li technologická linka sestavena ze samostatných strojů, na které je vydáno ES prohlášení o shodě typu A dle NV č. 176/2008 Sb., a nedošlo-li během instalace k jejich konstrukčním změnám, a to jak v oblasti řízení a ovládání, tak mechanickým, oproti původní konstrukci, pak zákazník – investor připraví podle požadavků výrobce (dodavatele) strojů elektrickou přípojku, případně přípojky dalších zdrojů energií a nechá provést její výchozí revizi. Dodavatel stroje - strojů provede po jejich instalaci funkční zkoušky, ověření bezpečnosti a zkoušku podle ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů Část 1: Obecné požadavky, kapitola 18. Strojní zařízení musí být instalováno v souladu s požadavky výrobce s ohledem na odolnost proti působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Je-li technologická linka sestavena ze strojů, na které bylo vystaveno ES prohlášení o shodě typu B o zabudování neúplného strojního zařízení dle NV č. 176/2008 Sb., pak po instalaci těchto strojů do linky nebo její části musí dodavatel zajistit posouzení shody na celou linku nebo její dotčenou část podle požadavků NV č. 176/2008 Sb. a vydat ES prohlášení o shodě. Po připojení na el. energii vystavit protokol o zkoušce podle ČSN EN 60204-1 ed. 3 Bezpečnost strojních zařízení-Elektrická zařízení strojů Část 1: Obecné požadavky, kapitola 18. Finanční úhrada této zkoušky je logicky na dodavateli zařízení. Někteří výrobci strojního zařízení označují prohlášení o shodě ES/EU a samostatně vypracovávají posouzení shody na stroje s elektrickým zařízením dle níže uvedených předpisů:

  • Strojní zařízení NV č. 176/2008 Sb. (Machinery Directive 2006/42/EC);
  • Elektrické zařízení nízkého napětí NV č. 118/2016 Sb. (Low Voltage Directive 2014/35/EU);
  • Elektromagnetická kompatibilita NV č. 117/2016 Sb. (Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU).

Z hlediska bezpečnosti je vše v pořádku, avšak dle NV č. 176/2008 Sb. čl. 1.5 se u výše uvedených strojních zařízení posuzování shody a uvádění na trh nebo do provozu s ohledem na nebezpečí způsobená elektřinou řídí výhradně tímto nařízením. Tuto skutečnost vysvětluje § 63 a metodicky usměrňuje § 222 Příručky pro uplatňování směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení (Guide to application of Directive 2006/42/EC – Edition 2.2 - October 2019).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail