Projekt VUS4_01 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v oblasti rostoucí zelené ekonomiky

Anotace: Zelená ekonomika, tj. ekonomika postavená na vzájemné posilující se vazbě hospodářského růstu a odpovědnosti za životní prostředí, která se zaměřuje na snížení rizik a dopadů lidské produkce na životní prostředí s cílem udržitelného rozvoje. Zelená pracovní místa a nová rizika jsou aktuálním tématem 21. století. Problematika BOZP v zelené ekonomice je dána dynamickým rozšiřováním pracovních míst (vysoká míra inovací v ekologických technologiích), která přispívají k zachování nebo obnově životního prostředí. Nové materiály, nové technologie, pracovní postupy v oblasti obnovitelných zdrojů, energetice, odpadovém hospodářství, recyklaci apod. přinášejí nová rizika. Co je šetrné pro přírodu, nemusí být šetrné pro zdraví zaměstnanců, a zelená pracovní místa mohou být místy specifických a mnohdy i nových pracovních rizik. Pokud pracovní místa mají být udržitelná, je třeba zajistit, aby poskytovala bezpečné, zdravé a důstojné pracovní podmínky. Výzkum podmínek a dopadů růstu nových technologií v zelené ekonomice na BOZP, na pracovní úrazovost a nemocnost. Identifikace rozsahu a struktury zelených pracovních míst v ČR. Identifikace hlavních rizik, posouzení možné prevence. Zpracování návrhu opatření pro efektivní ošetření významných rizik a pro zajištění potřebné úrovně BOZP. Náměty a návrhy na vhodný transfer získaných znalostí směrem k zaměstnavatelům v dotčených oborech zelené ekonomiky.
Rámcovým cílem je eliminovat či snížit rizika, předcházet pracovním úrazům a nemocem z povolání prostřednictvím návrhů a námětů na cílenou politiku, nástroje, odbornou přípravu, apod. v zelené ekonomice.

Klíčová slova: zelená ekonomika, BOZP, pracovní místa, pracovní rizika, technologie, životní prostředí

Řešeno: 1/2018 – 12/2019

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Ing. Iveta Mlezivová

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail