Projekt TB03MPSV005 Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP

Cílem projektu je naplnění specifického cíle Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým je mimo jiné také naplnění cílů „Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR“, včetně střednědobých záměrů EU do roku 2017 v oblasti BOZP. 

Anotace: Cílem projektu je naplnění specifického cíle Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým je mimo jiné také naplnění cílů „Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR“, včetně střednědobých záměrů EU do roku 2017 v oblasti BOZP. Ve specifických cílech projektu se jedná o zvýšení ochrany pracovníků před novými riziky, což je nedílná součást zvyšování kultury práce.
Klíčová slova: nanočástice, dýchací orgány, bezpečnostní politika, kultura práce, ochrana zdraví
Řešeno: 07/2015 – 11/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Ing. Karel Škréta
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail