Projekt TB030MZP008 Výzkum principů a metodických řešení kumulace rizik v okolí nebezpečných provozů a technologií se zaměřením na ochranu životního prostředí

Cílem projektu je vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. Dále postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón a který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením.

Anotace: Cílem projektu je vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. Dále postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů a zařízení a odhad velikosti obalových zón a který umožní tvorbu tematických map ke stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat obalové zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí a při informování veřejnosti. Vytvořit databázi prvků omezujících rozvoj v současnosti provozovaných nebezpečných objektů a zařízení.
Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní obyvatelstvo získá po vytvoření tématických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice a podobně.
Klíčová slova: závažné havárie, prevence, hodnocení rizika
Řešeno: 11/2014 – 10/2016
Příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Odpovědný řešitel: Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Spolupříjemce: TLP, spol. s r.o.
Odpovědný řešitel: Zdeněk Čejka
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

VÝSTUPY

  • Hleg – Vyhláška k zákonu o prevenci závažných havárií (podklad pro vyhlášku)
  • Nmet – Metodika pro udržitelný, efektivní a bezpečný rozvoj území s výskytem objektů a zařízení
  • Nmet – Metodika screeningového hodnocení nově plánovaných objektů a zařízení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail