Projekt 07-S4-2021 Zhodnocení efektivnosti programů podpory zaměstnanosti přijatých v souvislosti s covid-19

Cílem této části projektu je analyzovat dopad programu Antivirus (MPSV) v České republice na zaměstnanost podporovaných podniků. Analýza by měla zejména odhadnout zaměstnanost či pracovní místa, která byla programem zachována. Tuto analýzu plánujeme spojit s předpokládanými náklady na nezaměstnanost, které byly odhadnuty historicky, a které budou aktualizovány a upraveny také s ohledem na ekonomickou strukturu. Výsledkem projektu by měl být odhad účinnosti a efektivnosti programu Antivirus s ohledem na náklady vynaložené z  veřejných prostředků.

Anotace: Cílem této části projektu je analyzovat dopad programu Antivirus (MPSV) v České republice na zaměstnanost podporovaných podniků. Analýza by měla zejména odhadnout zaměstnanost či pracovní místa, která byla programem zachována. Tuto analýzu plánujeme spojit s předpokládanými náklady na nezaměstnanost, které byly odhadnuty historicky (Čadil et al 2011, Jahoda a Godarová 2016), a které budou aktualizovány a upraveny také s ohledem na ekonomickou strukturu. Výsledkem projektu by měl být odhad účinnosti a efektivnosti programu Antivirus s ohledem na náklady vynaložené z  veřejných prostředků.
K dosažení cíle projektu budou využita data na úrovni firmy (databáze Magnus Web-Bisnode) spolu s  daty MPSV o podporovaných podnicích (subjektech). Použijeme metodu kontrafaktuální analýzy, která je dnes standardem pro hodnocení vládních programů (Khandker 2010, Čadil a kol. 2017). Po odhadu ATT (Average Treatment Effect on Treated) týkajícím se počtu zaměstnaných či pracovních míst, které byly zachovány během covid-19, srovnáme tento výsledek s odhadovanými náklady na nezaměstnané. Použití průměrných nákladů na nezaměstnané osoby může sloužit jako obecné měřítko, nicméně covid-19 pravděpodobně asymetricky ovlivňuje podniky (s ohledem na velikost a odvětví). Proto bude vypracován a použit strukturální odhad nákladů na nezaměstnané, zejména s  ohledem na odvětví a velikost firem. Výsledkem bude kompletní odhad vládních úspor v důsledku zachování pracovišť. Porovnání tohoto výsledku s celkovými náklady programu Antivirus přinese zhodnocení efektivnosti tohoto programu.

Klíčová slova: podpora zaměstnanosti, analýzy, nezaměstnanost, covid-19

Řešeno: 4/2021 – 6/2023

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: JUDr. Jiří Vaňásek

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Podnikohospodářská fakulta VŠE

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail