Problémy s posudky lékařů pracovnělékařské péče

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová z Ministerstva zdravotnictví.

Poskytovatel pracovnělékařských služeb (PLS) napsal, že zaměstnanec je způsobilý s podmínkou. Tato podmínka je z hlediska pracovního zařazení zaměstnance nesplnitelná. Je tedy správný výklad, že zaměstnavatel musí mít za to, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci dle současného zařazení a musí ho převést na jinou práci nebo propustit?

Příklady podmínky:

a) Na pracovišti ve výrobní hale, kde je na základě vyhodnocení rizik povinnost pro všechny zaměstnance nosit ochrannou pracovní obuv, napíše posuzující lékař:  První vyjádření: "Stávající pracovní obuv nevhodná, doporučena speciální obuv."

Účelem posouzení je zjištění, zda jmenovaná může vykonávat činnost dle pracovního zařazení, jejíž nezbytnou součástí je nošení předepsaných OOPP, zejména pracovní obuvi. Po naší žádosti, ve které prosíme o mimořádnou lékařskou prohlídku se zaměřením na posouzení zdravotní způsobilosti k práci paní Z. J. a vydání lékařského posudku, z kterého musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá nebo zdravotně nezpůsobilá (k prohlídce jsme požadovali vzít i danou pracovní obuv a lékařský posudek registrujícího lékaře k posouzení), jsme obdrželi druhé vyjádření: "Zdravotně způsobilá s omezením: nošení speciální ortopedické obuvi."

b) Jiný poskytovatel PLS. U zedníka manuálně pracujícího - manipulujícího s pytli s maltou, překládajícího cihly, stavějícího lešení apod. jsme obdrželi vyjádření: "Zdravotně způsobilý jen za podmínek omezení fyzické zátěže na záda."

Po žádosti o upřesnění, co tím p. doktor myslí, jsme obdrželi upřesnění: "omezit zdvihání těžkých břemen do 30 kg."

Jak vidíte, není možné dostat od lékařů informaci, že zaměstnanec je pro danou práci zdravotně nezpůsobilý, nebo že pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.

Ustanovení § 43 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, jednoznačně stanoví, že ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým byla posuzována. Pokud lékařský posudek takovýto závěr neobsahuje, nejedná se o posudek ve smyslu právních předpisů.

V případě, že je zaměstnanec k práci zdravotně způsobilý pouze s podmínkou, přičemž tato podmínka je z hlediska jeho pracovního zařazení obtížně realizovatelná, je vhodné ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb převést zaměstnance na takovou práci, při které bude možné podmínku, za které je k práci zdravotně způsobilý, dodržet.  Pokud není závěrem lékařského posudku, že je zaměstnanec zdravotně nezpůsobilý nebo že pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, není možné se zaměstnancem ukončit pracovní poměr.

Zaměstnavatel má právo znát pouze informace o zdravotní způsobilosti k práci, jejichž rozsah je stanoven závěrem lékařského posudku. Pokud zaměstnanec k tomu nedá výslovný souhlas, není poskytovatel pracovnělékařských služeb oprávněn zaměstnavateli sdělit jakoukoliv informaci, kterou zjistil v souvislosti se zdravotním stavem posuzované osoby.

Autor článku: 

Komentáře

Tyto odpovědi lékařů, na

09.01.2013 - 19:43 Norbert Chalupa
Tyto odpovědi lékařů, na žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci, nejsou žádnou výjimkou a vnímám je ze strany lékařů jako alibismus. Nejen já, ale také moji kolegové se setkáváme v praxi, že mnoho lékařů (většinou vyjma těch, kteří provádějí skutečné pracovní lékařství) takto nejasně stanoví určité omezení tak, aby náhodou, v případě nějakého zdravotního problému posuzované osoby, neměli nějaký problém oni. Mnohdy tito lékaři ani na pracoviště zaměstnavatele nepřijdou, přestože poskytují pracovnělékařské služby, tudíž ani nemohou objektivně posoudit podmínky posuzované osoby pro práci. Stanovit zaměstnavateli (stavaři), že je nutno u zaměstnance omezit zdvihání těžkých břemen do 30 kg mi přijde nemístné. V takové stavební firmě již potom může tato osoba pouze zametat, pokud na to zaměstnavatel bude mít. Bohužel, zaměstnavatel s tím moc nenadělá. Nezbývá než tlačit na lékaře a dohodnout se ke spokojenosti všech zúčastněných.

Tlačit na lékaře???

15.01.2013 - 11:56 Radoslav Vlasák
Není se ani čemu divit, že zkušenosti s posudky (a někdy také také výkonem) pracovnělékařské péče jsou takové, jaké diskuse popisuje. Nedovedu si dost dobře představit, jak praktický lékař, mající většinou denně "plnou ordinaci", může ještě naplnit všechny požadavky pracovnělékařské péče - od prohlídky pracovišť až po seznámení s pracovními a technologickými postupy a používanými materiály. Tlačit na lékaře asi není to nejsmysluplnější řešení - spíš by bylo nanejvýš potřebné zabývat se tím, aby skutečných pracovních lékařů (tj. s příslušnou atestací) byl u nás dostatečný počet. Pak by většina zmíněných problémů určitě pominula.

Re: Tlačit na lékaře???

15.01.2013 - 16:29 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Vlasáku, odpověď byla směřována ke konkrétnímu, uvedenému případu, tudíž tlačit někde na někoho, aby zde bylo dostatek lékařů provádějících pracovní lékařství by bylo pro danou firmu jaksi zbytečné a neúčinné. Zaměstnavateli, pokud nechce změnit lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby, nic jiného nezbývá, než se s ním dohodnout nebo nějakým způsobem respektovat jeho stávající rozhodnutí. Údajných 400 - 500 lékařů (dle MUDr. Kuklové) pracovního lékařství v ČR to jistě nevytrhne a ostatní zřejmě nemají žádnou motivaci, aby tuto službu prováděli tak, jak se má nebo ji vůbec prováděli. Ale to tady nevyřešíme.

Re: Tlačit na lékaře??? Určitě ne!!!

15.01.2013 - 23:25 Radoslav Vlasák
Asi došlo k nepochopení - proto ty 3 otazníky za mým původním titulkem. Tlačit by nejspíš bylo zapotřebí tím směrem, aby se pracovní lékařství zase stalo rovnocenným všem ostatním atestacím a zejména budoucí lékaři v něm viděli perspektivní zaměření a naplnění osobních ambicí. Kam konkrétně tlačit - těžko říct. Určitě ne na lékaře, kteří tuto službu vykonávají - spíš na spolupráci ministerstva zdravotnictví s lékařskými fakultami. Ale třeba se pletu. A poznámka nakonec - samozřejmě vím, že na stránkách BOZPinfo to opravdu nevyřešíme. Ale měli bychom poukazovat také na podstatu problému, nejen na důsledky. V tomto případě je to chybějících několik stovek pracovních lékařů v České republice - a to už by mělo zodpovědné instituce zajímat, zvláště když na to Společnost pracovního lékařství upozorňuje již několik let.

Diskutujme, každý názor je dobrý, vtipný, zajímavý nebo je to

10.01.2013 - 20:47 Aaa Blondyna
V zákoníku práce jsem v této souvislosti našla, že převedení je možné jen při dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti, takže nesplnění nějaké podmínky si vysvětluji, že nemůže být důvodem převedení, tak jak je uvedeno v odpovědi. Cituji §41 Převedení na jinou práci (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci, Takže v prvním případě bych akceptovala, že zaměstnanec nebude nosit boty, protože je superman nebo superžena a tudíž ochranu nohou nepotřebuje. (Pan doktor zná podmínky pracoviště a zdravotní způsobilost zaměstnance, a asi si tu podmínku dobře promyslel.) A až bude mít zaměstnanec úraz, určitě bych do toho pana doktora nějak zainteresovala. I když teď mě nenapadá jak. Možná má zaměstnanec kopyta, nebo protézy a nic mu nehrozí. Jen já jsem hloupý nesvéprávný zaměstnavatel, který by to nepochopil a tak to nesmí vědět. V druhém případě fakt nevím. Asi bych jako žadatelka o posudek tento vracela panu doktorovi s tím, že to není posudek, ale zmetek v jeho práci a z toho důvodu se odvolávám. Co byste dělali Vy?

Re: Diskutujme, každý názor je dobrý, vtipný, zajímavý nebo je

14.01.2013 - 12:55 František Černý
K prvnímu případu. Opravdu se občas stane, že běžně poskytované pracovní boty, některému zaměstnanci lékař nedoporučí. Vždy jsme tenhle problém řešili výběrem jiné pracovní obuvi, ve spolupráci s lékařem. Za celou mou praxi jsem pouze 1x zažil, že se to nepodařilo a zaměstnanec byl přeložen jinam, kde podmínka použití ochranné obuvi nebyla. K případu s omezením hmotnosti břemen. Tohle jsme řešili nedávno a ať jsem se snažil sebevíc, lékař nebyl schopen říci, jaká hmotnost je pro zaměstnance ještě bezpečná. Nakonec dotyčný zaměstnanec dostal zákaz ruční manipulace se vším, mimo běžného lehkého nářadí (pracoval jako soustružník), vše ostatní musel manipulovat zdvihacím zařízením. Nakonec odešel do předčasného důchodu s tím, že takhle se pracovat nedá, většina obrobků měla hmotnost do 5 kg. Někdy lékařské posudky opravdu připomínají výsledky práce Delfské věštírny.

,, Za vším hledej peníze ,, .

16.01.2013 - 05:21 Norbert Chalupa
,, Za vším hledej peníze ,, ....máte pravdu. Mimochodem, zajímavá kniha.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail