Prevence směřuje do řad seniorů

Zdroj: 

Nejvíce požárů dlouhodobě vzniká v domácnostech a ty jsou také nejtragičtější, co se týká počtu usmrcených a zraněných. Nejčastější příčinou je nedbalost dospělých, jako je například kouření, používání otevřeného ohně nebo zanedbání bezpečnostních předpisů. Velmi ohroženou skupinou v případě požárů jsou senioři.

Nepozornost při vaření nebo ponechání hořící svíčky bez dozoru je každoročně příčinnou mnoha požárů, z nichž mnohé si vybírají daň nejvyšší. Z hasičských statistik dlouhodobě vyplývá, že velmi ohroženou skupinou v případě požárů jsou senioři.

Dostupné průzkumy však také vypovídají o tom, že ne každý z nás by při různých mimořádných událostech adekvátně zareagoval. Přiznejme si, kdo z nás si bude vědět rady, co si počít po odeznění varovného signálu sirény? Utečeme? Kam? Anebo se ukryjeme? A pokud ano, uchýlíme se na půdu nebo do sklepa? Při úniku nebezpečné látky do ovzduší začneme horečně vzpomínat, zda je chemická látka lehčí nebo těžší než vzduch, přemítat, kde si koupit ochrannou masku nebo zaimprovizujeme? A víme vůbec, jak se správně zachovat při požáru?

Do nedávna směřovala preventivně výchovná činnost hasičů převážně do řad dětí a mládeže. Od podzimu letošního roku se však rozběhla i velká kampaň právě mezi seniory. Tento projekt je společným dílem Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR) a Nadací Charty 77, v rámci projektu SENSEN - Senzační senioři.

Spolupráce v první fázi zahrnuje pravidelné publikování preventivně výchovných článků z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Každý měsíc je na stránkách www.SENSEN.cz zveřejňován nový článek. Dosud byly vydány dva příspěvky: ohlašování mimořádné události na linku tísňového volání a téma varování obyvatelstva. Ediční plán je připraven až do listopadu roku 2014 a zahrnuje takové zajímavé a praktické problematiky, jako např. mimořádné události spojené se zimním obdobím, nebezpečí povodní; předcházení požáru v domácnostech a mnohé další.

Cílem je zvýšit zejména u seniorů povědomí o existenci rozličných hrozeb v soudobé moderní společnosti a seznámit (či společně si zopakovat) zásady žádoucího chování při mimořádných událostech.

Využití projektu SENSEN, který cílí zejména na seniory, považuje plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová z oddělení instruktáží a školení MV-GŘ HZS ČR za velmi výhodný pro obě strany: „Jednou z cílových skupin, na kterou se preventivní činnosti Hasičského záchranného sboru ČR zaměřují je i početná a do budoucna se rozšiřující skupina seniorů. Tato skupina otázkám bezpečnosti věnuje zvýšenou pozornost, což prezentují názory příslušníků sboru, kteří se účastní akcí pro seniory. Jsme proto rádi za prostor, který jsme dostali v rámci projektu SENSEN. Webové rozhraní totiž umožňuje v plném rozsahu popsat jednotlivá témata z oblasti bezpečnosti týkající se zejména prevence a ochrany před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi nebo z oblasti požární ochrany. A i když mnozí mohou mít dojem, že zrovna internet není vhodným nástrojem pro komunikaci s touto cílovou skupinou, naše zkušenosti dokládají, že se mezi seniory velice rychle rozrůstá skupina těch, kteří jsou aktivními uživateli tohoto média.

Věříme, že vzájemná spolupráce přinese ovoce všem zúčastněným. Senioři získají důležité informace, které jim pomohou správně reagovat v nebezpečných situacích, naučí je jak jim předcházet nebo se na ně připravit. Protože připravený a dobře reagující občan je současně předpokladem úspěšného zákroku zasahujících složek, které se mohou plně soustředit na záchranné a likvidační práce osob, které jsou přímo zasaženy mimořádnou událostí.

Spolupráci vítá i Mgr. Romana Junková, koordinátorka projektu SENSEN z Nadace Charty 77: „Jsem velice ráda, že jsme našli pochopení u pracovníků GŘ HZS ČR a rozvinula se jedinečná a užitečná spolupráce. Publikování aktuálních preventivních témat na našich webových stránkách je pro seniory vhodná forma, jak se seznámit s důležitými informacemi. Kdykoli se k nim mohou vrátit, oživit si je, podělit se o ně s ostatními v našich Klubech SENSEN. Náš projekt výrazně podporuje rozvoj počítačové gramotnosti seniorů, proto vítám, že také touto cestou můžeme seniory motivovat k využití internetu.

Na tvorbě textů se podílejí tzv. koordinátoři preventivně výchovné činnosti u HZS krajů v součinnosti s příslušníky oddělení instruktáží a školení MV-GŘ HZS ČR, což je zárukou odborné úrovně a věcné správnosti. Závěrem zbývá dodat, že „štěstí přeje připraveným“.

Více informací:

Rady seniorům ve spolupráci se SENSEN (Senzační senioři):

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail