Přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky

Zdroj: 

Jako prostředky chemického průzkumu a terénní analýzy jsou představovány přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky.

Charakteristika

K plnění úkolů v terénu se vedle jednoduchých detekčních prostředků využívají přenosné chemické laboratoře, které již umožňují provádět detailnější a rozmanitější analýzy. Pro účely terénní analýzy nebezpečných chemických látek je běžně dostupná celá řada přenosných chemických laboratoří, které se liší svým určením. Mezi nimi převažují soupravy pro mobilní analytiku vody, zaměřené na terénní stanovení ukazatelů znečištění. Samozřejmou součástí moderních souprav jsou přenosné fotometry, pH metry, konduktometry a titrátory. Většina těchto přenosných laboratoří je koncipována formou reagenčních setů s předprogramovanými metodami na přenosných přístrojích. K plnění úkolů chemického průzkumu a laboratorní kontroly HZS ČR jsou však významné též laboratoře, které vedle stanovení látek umožňují provádět základní charakterizaci vzorků, což představuje přibližné určení látky a její přiřazení do určité skupiny sloučenin, např. látka výbušná, hořlavá, detergent, olovnatá sůl, karboxylová kyselina, alifatický chlorovaný uhlovodík apod.

Měřicí princip

Využívají v první řadě chemické barevné reakce, výsledné zbarvení se buď vyhodnocuje vizuálně pomocí barevných etalonů nebo přenosnými fotometry. Dále využívají principy podle vybavení instrumentální technikou (především potenciometrie) i klasické analytické zkoušky a testy.

Výhody a nevýhody

K hlavním výhodám patří možnost úpravy různých vzorků životního prostředí, provádění různých operací, jako je zahřívání, var, filtrace, extrakce aj., provádění analýz různých nebezpečných látek apod. K nevýhodám patří nutnost zaškolení obsluhy a jeho pravidelného opakování, často vysoká cena, zdlouhavost některých analýz včetně přípravy laboratoře, omezený počet pomůcek, rozpouštědel (včetně vody) a nádobí aj. Při stanovení nebezpečných látek pomocí etalonů činí rozšířená nejistota stanovení do 30% a při použití přenosných fotometrů do 10%.

Příklady

Mezi přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky, kterými disponují některé jednotky HZS ČR patří:

Přenosná chemická laboratoř PCHL-CO -  byla vytvořena transformací armádního prostředku PCHL-54. Jedná se o dřevěný kufřík, který se po rozložení skládá ze tří částí a pracovní desky a který obsahuje činidla, rozpouštědla, laboratorní sklo, reflektor pro osvětlení laboratoře, detekční trubičky s pumpičkou, jednoduché analytické váhy a jiné pomůcky. Souprava umožňuje určit hlavní ohrožující vlastnosti nebezpečných látek neznámého složení, provádět analýzu výbušnin a povýbuchových zplodin, skupinové zkoušky pro zjištění charakteristické skupinové vlastnosti vzorku, zkoušky zaměřené na přesné určení alespoň části chemického složení vzorku, důkazy anorganických kationtů a aniontů, analýzu některých bojových otravných látek, systematický důkaz základních a nejdůležitějších typů drob a důkazy těžkých kovů ve vodách.

Chemická identifikační souprava Hazcat - představuje výjimečně vhodný prostředek pro terénní analýzy neznámých látek. Jedná se o přenosnou chemickou laboratoř určenou pro rychlou identifikaci nebo charakterizaci látek unikajících v případě havárií, rozlití či při nálezu neznámé kapaliny nebo pevné látky. Je založena na 47 základních chemických testech, vzájemně spojených do systému vylučovacích kroků. Určení byť i neznámé látky je rychlé a školené obsluze trvá méně než 20 minut. Pro využití při únicích látek je důležitá možnost zjištění některých významných nebezpečných vlastností neznámých látek (např. výbušnost, hořlavost, agresivita apod.). Perfektně provedený soubor chemických reakcí v některých případech ukazuje, že charakterizace vlastností neznámé látky může vést až k identifikaci chemické struktury látky. Základní souprava umožňuje identifikovat nebo charakterizovat více než 1000 různých chemických sloučenin a po zaškolení obsluhy výrobní firmou a doplnění některých činidel až 3000 látek.

ZDROJ:
Čapoun, Tomáš. Přenosné chemické laboratoře na nebezpečné látky. 112, č. 4, 2006, 3. strana obálky.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail