Přenášení těžkých břemen více zaměstnanci

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Zajímá mě s ohledem na mé pracovní zařazení přenášení lidského břemene. Dočetla jsem se, že se váha může dělit mezi dva zaměstnance. Znamená to, že je nepřípustné, aby člověka, který váží 76 kg, přenášela žena společně s mužem? 

Ano, Vaše úvaha je správná. Váha břemene se skutečně dělí počtem osob,  které ruční maniulaci provádí. Problematiku ruční manipulace s břemeny upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V tomto právním předpise je hned v úvodním ustanovení § 28 stanoveno, že za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene. Tedy názor, že člověk není břemeno, který se hodně v minulosti uplatňoval ve zdravotnictví či v sociálních službách, je dnes již nesprávný a v rozporu s právní úpravou.

Vzhledem k tomu, že přípustný hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při občasném zvedání a přenášení je 50 kg a v případě žen 20 kg, je v rozporu s právní úpravou, aby pacient či klient o hmotnosti 76 kg byl přenášen ženou společně s mužem. V tomto případě je nutné, stejně jako v jiných případech, aby byla ruční manipulace nahrazena technickými prostředky, a v případě jejich nemožnosti použití je nutné přibrání další osoby, či musí být prováděna dvěma muži.

V souvislosti s nebezpečím poškození zdraví, zejména páteře, při ruční mnipulaci je nutné organizovat práci a stanovit takové postupy, které obsluhující personál naučí, jak s břemenem správně manipulovat, jak jej uchopit, přenášet či ukládat. Tyto postupy je nutné prakticky předvádět, kontrolovat a vyžadovat, a to jak ze strany vedoucích zaměstnanců, tak i odborně způsobilých osob v prevenci rizik. Bližší požadavky a minimální opatření při ruční manipulaci s břemeny jsou dále uvedené ve výše zmíněném nařízení vlády.

Autor článku: 

Komentáře

Ještě by to chtělo pohlídat,

14.04.2021 - 22:17 Petra Dobešová
Ještě by to chtělo pohlídat, aby tedy muž nesl max. 50 kg z váhy pacienta a víc ne a ta žena max. 20 kg a víc ne. To znamená např. u 70kg pacienta muž max. 71,4 % z celkové hmotnosti pacienta, žena 28,6 %. A to znamená že... Že toho pacienta v praxi vyklopí. Každopádně nutno podotknout, že ne všech zdravotníků se týká občasná manipulace, jsou oddělení, kde mají častou a byť jsou to "dvojky", tak to "dvojky" nejsou ani náhodou.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail