Předsednická konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století

Zdroj: 
Dne 27. dubna 2009 v Praze proběhne mezinárodní konference zaměřená na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 21. století.

Její součástí bude i slavnostní vyhlášení vítězných evropských projektů soutěže “Správná praxe”, uspořádané v rámci mezinárodního projektu k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 2008, jež je zaměřena na hodnocení rizik na pracovišti. Osm organizací a firem ze sedmi členských zemí EU, které ocenění převezmou, přispělo k dobré praxi  při řízení bezpečnosti a zdraví na pracovišti. Vybrané projekty budou v průběhu konference představeny s důrazem na dosažená zlepšení a na jejich přínos jak pro firmu samotnou, tak pro stát, v němž daná společnost působí.

Spolupořadateli akce jsou české předsednictví, Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci (EU-OSHA). Cílem konference je přispět k naplňování Strategie Evropského společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato strategie usiluje o to, aby zaměstnavatelé přijali filozofii ochrany zdraví při práci a aby se prostřednictvím příkladů správné praxe mezi podnikatelskými subjekty BOZP zvyšovala úroveň ochrany zdraví na pracovištích. Dále se strategie zaměřuje na to, aby byly malé a střední podniky dostatečně informovány o otázkách bezpečnosti a zároveň motivovány k zavádění principů řízení prevence na podnikové úrovni.

Konference bude rozdělena do dvou částí. První z nich se zaměří především na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na významný ekonomický faktor a na kladné a záporné dopady evropské legislativy v oblasti BOZP na podnikání v Evropě.

Druhá část proběhne ve znamení Evropské kampaně za zdravé pracoviště, se specifickým zaměřením na systém hodnocení pracovních rizik v jednotlivých členských státech, jejímž pořadatelem je Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau. Součástí tohoto bloku bude i zmíněné vyhlášení vítězů evropské soutěže “Správná praxe” 2008.

V průběhu konference budou rovněž oceněny nejlepší práce dětských autorů v celostátní dětské výtvarné soutěži na téma „Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“, kterou vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako součást Evropské kampaně 2008 - 2009 „Zdravé pracoviště: Dobré pro Vás. Dobré pro podnikání.“

Výstava vítězných projektů soutěže Správná praxe 2008 a dětské soutěže kreseb je součástí programu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail