Pravidla pro zacházení s nebezpečnými látkami

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart z Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Jsme státní orgán a rádi bychom věděli, zda jsme povinni vypracovat pravidla pro zacházení s chemickými látkami na našem pracovišti. Používáme pouze benzin a naftu do aut, NaOH na čištění odpadů, HCL při dolévání do baterií a zcela výjimečně savo. Dle zákona č. 258/2000 Sb. je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, písemná pravidla a je povinna tato pravidla projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví. Prosím o vysvětlení pojmu "oprávněna k podnikání". My samozřejmě nepodnikáme. Zaměstnanci jsou u nás v rámci školení prokazatelně poučeni o vlastnostech a nebezpečnosti těchto látek. Musíme tedy vypracovat ještě pravidla a nechat je schválit orgánem ochrany veřejného zdraví? Je pojem "oprávněna k podnikání" vztažen k podnikání s chemickými látkami?

Podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí vydat, pokud se na jejím pracovišti nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo  chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R větou 45 nebo 49, mutagenní označené R větou 46 a toxické pro reprodukci označené R větou 60 nebo 61. Pro jinak klasifikované látky a přípravky (např. zdraví škodlivé) pravidla není nutno vydávat. Rozhodujícím kritériem o nutnosti vydání pravidel je tedy jejich klasifikace, která by měla být  zřejmá z označení na obalu nebo z bezpečnostního listu. Smyslem pravidel je, aby zaměstnanci měli na pracovišti ihned k dispozici informace o nebezpečných vlastnostech látek a přípravků a zejména pokyny pro první pomoc a postup při nehodě.

Termín "oprávněná k podnikání" se v textu zákona váže k podnikající fyzické osobě – tedy "fyzické osobě oprávněné k podnikání" a nikoli k pojmu "právnická osoba".  Povinnost vydání pravidel mají tedy právnické osoby a též fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud se na jejich pracovišti nakládá s látkami a přípravky klasifikovanými, jak výše uvedeno, bez ohledu na to, zda s chemickými látkami a přípravky přímo podnikají. Nakládáním je míněna jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ) pravidla neschvaluje, ale je nutno text pravidel s místně příslušným OOVZ podle místa činnosti (tj. hygienickou stanicí) projednat.

Autor článku: 

Komentáře

ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ NA POUŽÍVÁNÍ CHEMICKÝCH LÁTEK

19.02.2017 - 16:58 jana komůrková
Dobrý den,prosím o radu na ,jaké chemické látky musí být pracovníci proškoleni.Pracuji v domově se sociální službou a nevím,které bezpečnostní listy jsou povinné mít na pracovišti a proškolit na ně zaměstnance.Používáme chemii do myčky,prášky na praní,aviváže,jar,savo,fixinelu,osvěžovače vzduchu atd.Děkuji Komůrková Jana

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail