Pracovní úrazovost v České republice v roce 2018

Zdroj: 

V roce 2018 došlo k mírnému poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2017. Stalo se 123 smrtelných pracovních úrazů, což je o 28 případů více než v roce 2017. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018 čtěte v tomto článku. Tabulková část je v příloze na konci článku.

5. ZDROJE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ROCE 2018

5. ZDROJE PRACOVNÍCH ÚRAZŮ V ROCE 2018

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2018, byla data o pracovních úrazech pořízená oblastními inspektoráty práce a uložená v databázi SÚIP a ČBÚ. Klasifikace zdrojů úrazů byla od roku 2011 provedena podle metodiky ESAW a z důvodu dodržení kontinuity časových řad sloučena do tvaru původního národního číselníku. Soubor dat z roku 2018 obsahoval data připravená ze 44 238  záznamů o úrazu s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny, které inspektorátům zaslaly podniky podléhající kontrolní činnosti SÚIP  a ČBÚ, z toho bylo 1 149 případů závažných (s hospitalizací nad 5 dní). Do přehledu smrtelných pracovních úrazů bylo zahrnuto 123 případů, tj. včetně případů evidovaných ČBÚ. Smrtelné pracovní úrazy nepodléhaly již od roku 2012 statistickému zjišťování (ČSÚ). V grafech č. 5.0, 5.1 a 5.2 je znázorněn podíl počtu pracovních úrazů (smrtelných, závažných a s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny) v základních skupinách zdrojů úrazu. V tabulkách č. 5.1.3 – 5.2.4 jsou uvedeny případy podle zdrojů úrazu v krajích ČR podle kraje, kde k úrazu došlo nebo kraje sídla firmy (smrtelné případy). Zdroje pracovních úrazů žen jsou uvedeny v kapitole č. 6.

5.1  Zdroje pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny v roce 2018

Z grafů č. 5.1 (tab. č. 5.1.1) a 5.0 je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny a úrazů závažných:

 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 33,0 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy - 27,2 %
 • Ruční nářadí - 9,2 %
 • Budovy, konstrukce, povrchy - 35,2 %
 • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky - 15,2 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 14,8 %

5.2  Zdroje smrtelných pracovních úrazů v roce 2018

Z grafu č. 5.2 (tab. č. 5.2.4) je patrné zastoupení nejvýznamnějších skupin zdrojů úrazů:

 • Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky - 28,5 %
 • Živé organismy, fyzikální jevy, přírodní živly - 26,0 %
 • Materiál, břemena, výrobky, strojní součásti - 14,6 %

5.3 Nejčastější skupiny zdrojů úrazu podle závažnosti v letech 2009-2018

V letech 2009-2018 byla nejčastěji zastoupenou skupinou zdrojů pracovních úrazů:

 • s pracovní neschopností nad 3 dny

skupina „Materiály, předměty, výrobky, strojní součásti“ (ESAW) 

rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

podíl

33 %

34 %

34 %

32 %

30 %

31 %

34 %

36 %

 • závažných

skupina „Budovy, konstrukce, povrchy“ (ESAW) 

rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

podíl

35 %

33 %

35 %

34 %

34 %

41 %

38 %

39 %

 • smrtelných

skupina “Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky“ (ESAW)

rok

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

podíl

29 %

33 %

45 %

31 %

41 %

31 %

35 %

32 %

5.4 Podíl zdrojů úrazu na závažnosti pracovních úrazů v letech 2009-2018

Největší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň nejmenší podíl na pracovních úrazech smrtelných

Ruční nářadí (ESAW) měla podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2018

9,2 %

1,4 %

0,0 %

2017

9,3 %

1,7 %

0,0 %

2016

9,2 %

2,2 %

0,0 %

2015

10,0 %

3,1 %

0,0 %

2014

10,2 %

2,2 %

0,0 %

2013

9,9 %

2,4 %

0,0 %

2012

10,1 %

1,6 %

0,0 %

2011

10,0 %

1,5 %

0,0 %

Nejmenší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň největší podíl na pracovních úrazech smrtelných

Pozemní vozidla, ostatní dopravní prostředky (ESAW) měly podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2018

3,4 %

15,2 %

28,5 %

2017

3,4 %

14,4 %

34,7 %

2016

3,3 %

14,8 %

45,2 %

2015

3,4 %

14,1 %

31,1 %

2014

3,9 %

15,2 %

40,5 %

2013

4,7 %

15,7 %

31,0 %

2012

4,3 %

15,7 %

35,7 %

2011

4,8 %

16,9 %

31,6 %

Menší podíl na pracovních úrazech s pracovní neschopností nad tři dny a zároveň větší podíl na pracovních úrazech závažných

Nebezpečné látky (ESAW) měly podíl na případech:

rok

s pracovní neschopností nad 3 dny

závažných

smrtelných

2018

3,1 %

5,6 %

8,9 %

2017

3,1 %

5,3 %

4,2 %

2016

2,9 %

4,9 %

4,8 %

2015

2,9 %

5,3 %

7,6 %

2014

2,8 %

5,2 %

0,9 %

2013

2,9 %

4,2 %

6,2 %

2012

3,1 %

5,8 %

3,1 %

2011

3,4 %

5,7 %

7,5 %

Vzájemným porovnáním grafů č. 5.0, 5.1 a 5.2 zjistíme, jak byly jednotlivé zdroje úrazu zastoupeny v pracovních úrazech různé závažnosti v roce 2018.

5.5 Vývoj zdrojů úrazu u pracovních úrazů v letech 2009-2018

V grafu č. 5.5.1 je znázorněn vývoj počtu závažných pracovních úrazů bazickými indexy podle zdrojů úrazu. Mezi roky 2008 a 2009 došlo k poklesu počtu případů o 20 %. Od roku 2011 pak počty těchto případů dramaticky vzrostly. Nejvyšší hodnota indexu za ČR byla evidována právě v tomto roce a to 172 %. Nejvyšší hodnoty indexu byly zaznamenány zejména v letech 2012 2018 u zdroje úrazu Živé organizmy, fyzikální jevy, přírodní živly (až 334 % v roce 2014). V posledních letech došlo k nárůstu indexu u zdrojů úrazu Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování.

U pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 dny (graf č. 5.5.2) zaznamenaly bazické indexy v letech 2009 2018 nárůst u většiny zdrojů úrazu. K největšímu poklesu mezi roky 2009 a 2018 došlo u zdroje Pozemní vozidla a ostatní dopravní prostředky (o 27 %). Systémy pro dopravu, manipulaci a skladování zaznamenaly od roku 2010 nárůst indexu, v letech 2012 2017 extrémní až na hodnotu 653 % (v grafu nezobrazeno).

Autor článku: 

Soubory ke stažení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail