Pracovní úrazovost v České republice v roce 2014

Zdroj: 

V roce 2014 došlo k nárůstu počtu i četnosti pracovních úrazů s pracovní neschopností proti roku 2013. V letech 2005 – 2014 došlo u pojištěných mužů ke snížení počtu o 4 % zatímco u žen naopak ke zvýšení o 5 %. Podrobné informace o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2014 čtěte v tomto článku. Tabulkovou část najdete na konci článku v části 18.

Část 7. 3.3 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

Část 7. 3.3 Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

Z grafů č. 3.4.1 a 3.4.2 je patrné, že v 5 krajích došlo k poklesu počtu smrtelných pracovních úrazů a v 5 krajích naopak k nárůstu počtu případů. Ve 4 krajích byl vykázán stejný počet případů jako v roce 2013. Výrazný pokles počtu případů byl zaznamenán v kraji Jihočeském. Výrazný nárůst počtu případů pak v kraji Ústeckém. Shodně se projevila i četnost případů ve všech krajích.

Grafy uvádějí hodnoty ukazatelů v letech 2005 – 2014, z toho hodnoty ukazatelů v letech 2010 – 2014 jsou uvedeny v tabulce č. 3.4.

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Pracovní úrazovost 2014

Grafy č. 3.4.1 Smrtelné pracovní úrazy v krajích v letech 2005 - 2014

Pracovní úrazovost 2014

Grafy č. 3.4.2 Četnost smrtelných pracovních úrazů v krajích v letech 2005 - 2014

Pracovní úrazovost 2014

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail