Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2005 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2004 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

Vývoj smrtelné pracovní úrazovosti v odvětvích

V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti  v ČR ve vybraných odvětvích. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 4.4.1. V tabulce č. 4.4.2 je uveden vývoj počtu smrtelných pracovních úrazů v jednotlivých oddílech odvětví.
Vzájemné poměry hodnot ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti v jednotlivých odvětvích a tendence jejich vývoje jsou patrné z grafů č. 4.4.1 a 4.4.2. Největší počet smrtelných pracovních úrazů vykazují odvětví:  Stavebnictví (F), Zpracovatelský průmysl (D) a Doprava, skladování a spoje (I). Ve Zpracovatelském průmyslu (D) došlo v roce 2005 prudkému vzrůstu úrazů, naproti tomu ve většině ostatních odvětvích, jako i celkově v ČR počet úrazů klesl.

Ilustrační obrázek 

V grafu 4.4.2 jsou patrná odvětví, která vykazují četnost smrtelných pracovních úrazů výrazně vyšší než činí republikový průměr (graf je doplněn vývojem hodnot tohoto ukazatele za celou ČR). Jsou to: Dobývání nerostných surovin (C), Stavebnictví (F), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (E), Zemědělství, lesní hospodářství (A) a Doprava, skladování a spoje (I). Prudký pokles četnosti vykazují odvětví Dobývání nerostných surovin (C), Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (E), naopak četnost vzrostla ve Zpracovatelském průmyslu (D). Na poklesu počtu smrtelných pracovních úrazů se podílí zejména pokles (o 12 případů) v odvětví Dobývání nerostných surovin (C). V ostatních odvětvích nelze v současné době hovořit o nějakém trendu. V některých odvětvích počet smrtelných pracovních úrazů meziročně poklesl (Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody - E), u jiných zase vzrostl (Zpracovatelský průmysl - D). Pokles v ostatních odvětvích kromě Dobývání nerostných surovin (C) činí 11 případů. Na smrtelných pracovních úrazech se v cca 42,6 % podílí dopravní nehody, které jsou rozprostřeny do většiny odvětví. Počet smrtelných pracovních úrazů, u nichž byl zdrojem úrazu dopravní prostředek, se meziročně zvýšil o 3 případy.

Ilustrační obrázek 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail