Pracovní úrazovost v České republice v roce 2005

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2005 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2004 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly

Úvod

Úvod

Pracovní úrazovost se v České republice v roce 2005 vyznačovala rozdílným vývojem celkové pracovní úrazovosti a vývojem smrtelné pracovní úrazovosti. Zatímco se hodnoty ukazatelů smrtelné pracovní úrazovosti proti roku 2004 významně snížily, hodnoty absolutních a většina relativních ukazatelů celkové pracovní úrazovosti mírně vzrostly.

V roce 2005 bylo statisticky vykázáno 164 smrtelných pracovních úrazů, což je o 23 případů méně než v roce 2004. Četnost smrtelných pracovních úrazů na 10 000 zaměstnanců se meziročně snížila o 14 %.

Pozitivní vývoj smrtelné pracovní úrazovosti byl zejména ovlivněn příznivým vývojem v odvětví dobývání nerostných surovin, kde nadto nedošlo v roce 2005 k žádné vážné důlní nehodě. Na druhé straně byl zaznamenán výrazný nárůst  smrtelných pracovních úrazů v odvětví potravinářské výroby a výroby elektrických strojů a přístrojů. Počet smrtelných pracovních úrazů výrazně klesl zejména u úrazů vzniklých v souvislosti s elektřinou a naopak výrazně vzrostl v souvislosti s pády břemen a materiálů a v souvislosti s manipulací s břemeny.

Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností vzrostl proti roku 2004 o 0,4 %. Celková četnost pracovních úrazů zůstala prakticky na stejné úrovni  jako v roce 2004. Vzrůst ostatních relativních ukazatelů byl způsoben především pokračujícím vzrůstem průměrné doby pracovní neschopnosti na hodnotu 45,1 kalendářních dnů na jeden případ. Zvýšil se proto průměrný stav práce neschopných (o 4,1 %) a průměrné procento pracovní neschopnosti (o 2,8 %).

Počet zaměstnanců vzrostl meziročně o více než 53 000, tj. o 1,2 %. Do vývoje vykazované pracovní úrazovosti se tedy v roce 2005 různým způsobem promítly trendy hospodářského oživení,  pokračující technický vývoj, případně změny v zaměření kontrolní činnosti inspekce práce.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail