Pracovní cesta nad rámec pracovní doby

Zdroj: 

Pracovní doba mi začíná v 6 hodin. Pokud ten den jedu na služební cestu, tak zaměstnavatel požaduje, abych vyrazil až v odpoledních hodinách – kolem 13 hod. Samotná jízda trvá i více než 4 hodiny. Někdy nemohu ani udělat přestávku v řízení, z důvodu nejzazšího času ubytování. Bývám i 14 hodin „v zápřahu“. Rád bych se tedy zeptal:

 1. Jak se bere celková doba „práce pro firmu“ v trvání cca. 14 hodin? Co se týče odpracované doby, tak mám započteno standardních 8 hodin.
 2. Přijíždím do místa ubytování kolem 20 hod., druhý den začínám v 7 hod. Musí být odpočinek 12 hodin?
 3. Může mi zaměstnavatel bránit v tom, abych odjížděl na pracovní cestu dříve, a tím logicky eliminoval potenciální riziko únavy a nehody? Moje námitky ohledně bezpečnosti absolutně ignoruje.

  Ad 1) Cesta k výkonu práce na pracovní cestě se nezapočítává do pracovní doby. Bylo by tomu tak pouze v případě, pokud by pracovní cesta zasahovala do stanovené pracovní doby. Někteří zaměstnavatelé se zaměstnanci, kteří často jezdí služebním či vlastním osobním automobilem na pracovní cesty, sjednávají dohody o pracovní činnosti na výkon práce řidiče tzv. „referentského vozidla“. Pak může být také řízení vozidla zaměstnanci proplaceno, ale proplácí se mu to jako výkon jeho práce na základě dohody o pracovní činnosti a ne na základě pracovní smlouvy, jak uvádí JUDr. Eva Dandová v tomto článku, kde rozebírá jednotlivé úseky pracovní cesty.

  Ad 2) Podle § 90 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin, zaměstnanec mladší 18 let po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Odpočinek může být v určitých případech zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

  Ad 3) Toto je hlavně na dohodě, ke které zaměstnavatel zřejmě není přístupný. Z hlediska bezpečnosti je nutné dodržovat přestávky podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. V Příloze č. 1 bodu 3. k tomuto nařízení vlády se uvádí:

  U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis (na Vás jako na „řidiče referenta“ se nevztahuje), je zaměstnavatel povinen zajistit, aby

  a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

  Ve Vašem případě by asi bylo vhodné obrátit se na odborovou organizaci, pokud u zaměstnavatele působí, nebo na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (technika BOZP), kterou musí mít každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, aby Vám u zaměstnavatele vymohla lepší podmínky.

  Autor článku: 

  Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

  Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

  Provozovatel portálu

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  Jeruzalémská 1283/9
  110 00 Praha 1

  Sociální sítě VÚBP

  facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

  Kde nás najdete

  X

  Přihlášení

  Zapomněli jste heslo?
  zašleme vám nové na váš e-mail