Je veškerý čas strávený na služební cestě dobou pracovní?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Podle zákoníku práce je každá práce pro zaměstnavatele pracovní dobou. Jak se tedy počítá čas na služební cestě, pokud vyjedu ve tři ráno a pracovní doba mi začíná v 6:00 hodin, nemohu přece dobu do šesti hodin dávat na "oltář". Dle některých právníků je samozřejmostí, že tato doba se musí započítat do pracovní doby.

Pracovní cestou se podle definice tohoto pojmu obsažené v ustanovení § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu jiné práce mimo sjednané pracovní místo výkonu práce. Velice důležitá je v tomto směru zásada obsažená v druhé větě § 42 odst. 1 zákoníku práce, a to že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnavatel tedy nemůže zaměstnanci pracovní cestu nařídit. To že řada zaměstnanců již při uzavírání pracovních smluv dává zaměstnavateli tzv. generální pardon k vysílání na pracovní cestu, je záležitost druhá. Platí zásada, že by tato otázka měla být řešena na základě vzájemné dohody, zaměstnanec si může vymínit např. jednodenní pracovní cesty s tím, že na delších se se zaměstnavatelem dohodne případ od případu. S tím souvisí i zásady obsažené v ustanovení § 240 zákoníku práce, a to, že těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost a že toto platí i pro osamělou zaměstnankyni a osamělého zaměstnance, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i pro zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě soustavně pečuje o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu. Když ale pak zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu, tak souhlasí i s její délkou. Zaměstnanec koná na pracovní cestě práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Zaměstnanec má určitým způsobem rozvrženou pracovní dobu a tím se také řídí jeho pracovní cesta.

Příklad: zaměstnanec má pracovní dobu stanovenu od 6 hod. do 14:30 hod. a vyjede z Prahy v 5 hod. na služební cestu do Brna. Doba od 5 hod. do 6 hod. je časem stráveným na cestě, která se pouze započítává do délky pracovní cesty pro účely stravného podle § 163 zákoníku práce (zde se rozlišuje jestli pracovní cesta trvala 5 až 12 hodin nebo 12 až 18 hodin či déle jak 18 hodin). Od 6 hod., kdy začíná na pracovišti pracovní doba dotyčného zaměstnance a zaměstnanec sedí ještě v dopravním prostředku (např. autobusu) se jedná o jinou překážku na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 zákoníku práce. Když zaměstnanec např. v 8:30 hod. dojede do Brna a začne tam konat práci, tak zase do 14:30 hod. jde o jeho práci, o jeho pracovní dobu. Pokud zde bude konat práci ne do 14:30 hod. ale do 18 hod., bude doba od 14:30 hod do 18 hod prací přesčas. Pak nasedne opět do dopravního prostředku a jede domů a tato doba zase není ničím, neboť nespadá do rozvržené pracovní doby.

Doba strávená v dopravním prostředku totiž zásadně není výkonem práce, to může být výkonem práce jen pro řidiče z povolání. Proto někteří zaměstnavatelé se zaměstnanci, kteří často jezdí služebním či vlastním osobním automobilem na pracovní cesty, sjednávají dohody o pracovní činnosti na výkon práce řidiče referentského vozidla. Pak mohou také řízení vozidla zaměstnanci proplatit, ale proplácí mu to jako výkon jeho práce na základě dohody o pracovní činnosti a ne na základě pracovní smlouvy.

Autor článku: 

Komentáře

Změnit.....

05.02.2008 - 08:23 Josef Gajdošík
Nechte tedy změnit znění příslušného paragrafu ZP. Pokud  znění ZP je zřejmé pro dlouholetého JUDr., nevím proč byh já měl tento paragraf chápat jinak. ZP je zákon a hovoří jasně - Pracovní doba, je veškerá práce pro zaměstnavatele a čas strávený na služební cestě, není mé pracovní volno!!!

Re: Změnit.....

05.02.2008 - 08:49 Anonym
Ano každá práce pro zaměstnavatele, ale problém je v tom, že doprava na školení, služební cestu..atd. se nebere jako práce, ale spíš jako klasická každodenní doprava do práce kterou taky nikdo běžně neplatí. Je to sice (s prominutím) hrozně nespravedlivá sviňárna (obzvlášť přihlédnu li k tomu, že zaměstnavatel ti může nařídit cestu pomocí hromadné dopravy což může být hrozné utrpení), ale je to bohužel tak. Ptal jsem se na to i na IOP (oblastní inspektorát bezpečnosti práce) který má na starosti kontroly pracovně právní vztahů a tam mi to vysvětlili úplně stejně jako v tomto článku.

Re: Změnit.....

05.02.2008 - 09:03 Anonym
Kde je napsáno, jak se bere  čas strávený cestou???? Nikde!!!!

Re: Změnit.....

05.11.2008 - 19:47 Lukáš
Plně souhlasím. Jezdím na služební cesty každý týden a cesta trvá kolem 4hod. Služebka trvá většinou 2 dny. Pokud se mi tato doba nebude započítávat do pracovní doby, to bych za ni neměl dostávat mzdu? Nebo pokud bych jezdil někam dál, cesta by trvala třeba 12hod, to by mi brali jako volno? Zajímalo by mě, jak by si tvůrci zákona poradili, pokud bych dopravou na služební cestě strávil týdně víc než pracovním výkonem... To, že se cesta nezapočítává do prac. doby mi přijde trochu přitažené za vlasy. Přece nejezdím na služebku ve svém vlastním volnu?! Toto asi někdo trochu podcenil...

OK

05.02.2008 - 08:54 JG
Je vidět, že i tento  "zákon" zapadá do našeho celospolečenského marastu........................ a každý si jej může vysvětlovat po svém. pa

Re: OK

05.02.2008 - 09:01 Anonym
Paragraf 163 ZP neříká nic o pracovní době!!! Už vůbec ne, že se takto počítá!!!

Služební cesta

07.02.2008 - 15:22 V.Kraisl
<P>Služební cesta začíná odjezdem z určené ho&nbsp;místa (např. pracoviště, místo trvalého pobytu, aj.) a končí příjezdem zpět. Po celou dobu se jedná o pracovní činnost konanou na příkaz zaměstnavatele. Takže nemohu souhlasit s tím, že cesta z Brna do Prahy večer od 18,30hod není počítána do pracovní doby. Co to tedy je? Jak to vyřešíte, když se v té době zaměstnanci stane úraz? Copak je to výlet na výstaviště?</P> <P>Zatím jsem z tohoto portálu čerpal hodně, ale s tímto&nbsp;vysvětlením zásadně nesouhlasím.</P>

Služební cesta

15.02.2008 - 11:55 Milan Píša
K uvedenému článku a diskuzním příspěvkům bych chtěl&nbsp; vysvětlení nebo Váš názor jak posuzovat čas na pracovní&nbsp; cestě při&nbsp; vícedenní pracovní cestě, kdy zaměstnanec musí v místě pracovní cesty přenocovat. Jaká je odpovědnost zaměstnavalele za úraz, který se stane zaměstnanci v době související s ubytováním.

služební cesta řidiče referentského vozidla

29.02.2008 - 10:48 V.Novák
Plně nemohu souhlasit s výkladem. V popisu práce mám uvedeno že také řídím služební mototové vozidlo. V názvu funkce nemám že jsem řidič. Tudíž nejsem řidič z povolání. V případě, že by se mi tato činnost nepočítala do pracovní doby (mimo základní pracovní dobu) tak by i ostatní činnosti prováděné a uvedené v popisu pracovní činnosti, mimo základní pracovní dobu, nebyly započítávané do odpracované pracovní doby. Řízení motorového vozidla je činnost jako každá jiná prováděná pro zaměstnavatele. S výkladem souhlasím pouze v případě veřejného dopravního prostředku, popř. když se pouze vezu ve služebním motorovém vozidle.

pracovní doba

01.06.2008 - 20:19 LubošM.
K vymezení pojmu "pracovní doba" a "doba odpočinku" by snad pomohlo vysvětlení citovaného příkladu v souvislosti se znění § 78 ZP. V odstavci 1) písmeno b) je řečeno, že dobou odpočinku je "doba, která není pracovní dobou". Co je pracovní dobou osvětluje písmeno a) odstavce 1 § 78 ZP. Pokud je tedy někdo na pracovní cestě a koná ji podle pokynu nadřízeného, tzn. včetně toho, že jede např. autobusem od 3,00 do 8,00 nebo nazpátek od 14,00 do 19,00 hodin tak stále plní příkazy zaměstnavatele a jedná tudíž v souladu s jeho pokyny. Nebo se snad někdo domnívá, že zaměstnanec, když jede v autobuse, tak fakticky odpočívá a využívá tudíž svého svobodného rozhodnutí, jak tu dobu odpočinku stráví?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail