Pracovnělékařské prohlídky řidičů

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Stále platí, že řidiči z povolání musí mít prohlídku zvlášť pro řízení (zák. č. 361/2000 Sb.) a zvlášť pro práci (vyhl. č. 79/2013 Sb.)? Lze tyto dvě prohlídky sloučit na jednom formuláři?

Pravidelné lékařské prohlídky řidičů z povolání se řídí ustanovením § 87 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení se řidič z povolání podrobuje vstupní prohlídce a pravidelné lékařské prohlídce do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Prováděcím právním předpisem tohoto ustanovení je vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. V tomto prováděcím předpise je v ustanovení § 4 odst. 4 uvedeno, že posudek podle této vyhlášky lze nahradit posudkem o zdravotní způsobilosti k výkonu práce, jejíž součástí je i řízení motorového vozidla, které je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, pokud vedle náležitostí stanovených právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace obsahuje i náležitosti podle vyhlášky č. 277/2004 Sb.

Z tohoto důvodu je tedy zbytečné, aby u zaměstnance byly vedené dva lékařské posudky, tedy jeden podle vyhlášky 277/2004 Sb. a druhý podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Lhůta periodické prohlídky v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 vyhlášky č. 79/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail