Povinnost revize hromosvodu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Státní úřad inspekce práce.

Prosím o informaci k revizím hromosvodu. Jako majetkový úřad máme právo hospodaření i s objekty, které jsou prázdné a určené k realizaci. Pokud je na těchto objektech hromosvod, musíme dělat jeho revize?

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, stanovuje výčet vyhrazených technických elektrických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd. Podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) NV č. 190/2022 Sb. jsou zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny vyhrazenými elektrickými zařízeními. Lightning protection system, česky řečeno systém ochrany před bleskem (dále jen LPS), patří mezi zařízení určené k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny, tzn., je vyhrazeným elektrickým zařízením.

Dále dle ust. § 20 odst. 3 písm a) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti  s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů:

Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje
a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu.
"

Dále musíme upozornit na skutečnost, že dle ust. § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Závěrem bychom chtěli připomenout, že v případě neprovedení revizí LPS, a možné následné škodě na objektu způsobené působením atmosférické elektřiny, by se pojišťovna mohla zbavit povinnosti plnění náhrad.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail