Povinné prohlídky řidičů

Dotaz byl publikován v časopisu Sondy revue č. 17/2011.

Jsou ze zdravotního pojištění hrazeny prohlídky řidičů, když jsou podle zákona povinné? Jak často je nutné je absolvovat?

Ze zdravotního pojištění se podle zákona o veřejném zdravotním pojištění nehradí vyšetření, prohlídky ani jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění, a náklady tedy hradí žadatel.

Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské prohlídce v 60, 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají; tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 let - poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).

Při lékařské prohlídce se ověřuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to na základě prohlášení držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření - je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření. Může také na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou uvedené lhůty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail