Postřehy ze slavnostního předávání cen za bezpečnost práce a ochranu zdraví

Zdroj: 

Již několik let je mojí milou povinností psát článek ze slavnostního předávání cen za bezpečnost práce a ochranu zdraví, které každoročně probíhá koncem října v Kaiserštejnském paláci v Praze. Zkrátka na stejné téma v různých variacích. Stejný rituál, mění se akorát lidé. Přijde nový ministr, hlavní hygienik, přicházejí noví zástupci oceněných podniků. A také čísla. Každým rokem přibývá těch, kterým bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti nejen není lhostejná, ale dosáhnou v ní takové úrovně, že za to přebírají cenu. Již 85 společností splnilo podmínky programu Bezpečný podnik a 68 získalo titul Podnik podporující zdraví.

Letošní předávání cen v soutěžích Bezpečný podnik, Profesionál BOZP a Podnik podporující zdraví v Kaiserštejnském paláci se odehrávalo 31. října. Moderátor společenských akcí Petr Čimpera z Českého rozhlasu Plzeň (mimo jiné moderuje i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech) vystřídal po několika letech Petra Sulka z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí. Tento rok byl také mimořádně plodný co do počtu oceněných. Čerstvě získanou cenou se může pyšnit 19 bezpečných podniků a 16 podniků podporujících zdraví. Předávání probíhalo v odlehčené atmosféře, přispělo k tomu nejen humorné podání moderátora, ale úsměv na tváři účastníků vyloudili i někteří zástupci oceněných podniků. Například jeden z vystoupivších pobavil líčením strastí kontrolorů na přítomnost alkoholu u zaměstnanců podniku, jiný zase tvrzením, že podmínky v provozu upravili natolik, že tam mohou pracovat i ženy a to způsobilo větší klid v provozu. Další nazýval pracovnice Státního zdravotního ústavu děvčaty. Výraz se ujal natolik, že ho začali používat i ostatní, a jinak než štamgasti se neřeklo těm, co přebírali cenu již po několikáté.

Naopak vážné (a tentokrát o něco stručnější) zůstaly proslovy těch, kteří ocenění předávali. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociální věcí, poděkoval všem oceněným podnikům a také pracovníkům Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů za pomoc při realizaci tohoto programu. „Není radostnou zprávou poměrně velké číslo smrtelných pracovních úrazů (104 v roce 2016 – pozn. red.) a pracovních úrazů s delší pracovní neschopností. Bezpečný podnik, který je uplatňován přes 20 let, je určitý nástroj na řízení systému BOZP ve firmách. Situace na trhu práce je dynamická, trh se dynamicky vyvíjí, čelíme velkému množství výzev a určitě není jednoduché pracovníky naučit dodržovat pracovněprávní předpisy a bezpečnost práce. Ocenění vlastní 85 bezpečných podniků, to zahrnuje 66 tisíc zaměstnanců, kteří mají velmi dobré pracovní prostředí, vracejí se domů ke svým rodinám, a za to si tyto podniky zaslouží velké poděkování,“ řekl.

Rudolf Hahn, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, také pochválil a poděkoval zástupcům oceněných společností a též svým kolegům inspektorům práce, kteří programu věnují mnoho úsilí a času. Věří, že kvalitní systém BOZP přináší i vylepšení atmosféry na pracovišti.

Respekt a úctu k oceněným vyjádřila i Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR. „Zdraví a spokojení zaměstnanci jsou nejdůležitější silou na poli úspěšnosti a konkurenceschopnosti každého podniku. Řada zaměstnavatelů se tedy snaží zajistit svým zaměstnancům výborné pracovní podmínky přispívající k jejich spokojenosti a tím ovlivňovat jejich zdraví. Například i podle metodiky, kterou vytvořilo Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu. Za 13 let, co soutěž Podnik podporující zdraví provozujeme, můžeme konstatovat, že stěžejní silou preventivního úsilí podniku jsou jeho pracovníci – personalisté, bezpečnostní technici i poskytovatelé pracovnělékařské péče,“ řekla.

Soutěž Profesionál BOZP úspěšně běží již 4. rokem. Profesionálem BOZP za rok 2016 se stal Michal Bystrianský, který pracuje jako technik BOZP a PO pro společnost Saint – Gobain Adfors CZ s. r. o., závod Hodonice. A zároveň byl vyhlášen 2. ročník soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI, jehož uzávěrka je stanovena na 31. července 2018.

Jakéže to byly oceněné podniky, uvádí přehled v tiskových zprávách pod článkem. Kdo by se jimi chtěl inspirovat, informace najde na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce a na těchto kontaktech v případě soutěže Podnik podporující zdraví: ludmila.kozena@szu.cz, jarmila.kubinova@szu.cz, katerina.janosova@szu.cz a na www.szu.cz. A pro zapojení do soutěže PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI na www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp.

Autor článku: 
Předávání se tradičně koná v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce v Praze
Předávání cen v soutěži Bezpečný podnik (ceny předávali Rudolf Hahn a Jiří Vaňásek - zleva)
Předávání cen v soutěži Bezpečný podnik
Moderátor Petr Čimpera
Předávání cen v soutěži Bezpečný podnik
Předávání cen v soutěži Bezpečný podnik
Předávání cen v soutěži Bezpečný podnik
Profesionál BOZP Michal Bystrianský (u mikrofonu)
Předávání cen v soutěži Podnik podporující zdraví (ceny předávaly Eva Gottvaldová a ředitelka Státního zdravotního ústavu Jitka Sosnovcová - zleva)
Předávání cen v soutěži Podnik podporující zdraví
Předávání cen v soutěži Podnik podporující zdraví
Předávání cen v soutěži Podnik podporující zdraví
Předávání cen v soutěži Podnik podporující zdraví

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail