Pohodové Vánoce a bezpečný rok 2023

Zdroj: 

V posledních dvou letech jsme se ve vánočních článcích věnovali koronaviru, který krátce na to vystřídala válka na Ukrajině a naše pozornost se přesunula jiným směrem. Snažili jsme se pomáhat, kde to bylo možné, Česko zachvátila vlna uprchlíků, a tím pádem se i v BOZP objevily nové výzvy. Vznikaly různé materiály v jejich mateřském jazyce, aby i oni mohli pracovat bezpečně. A teď, nejspíš následkem toho všeho, nás pro změnu trápí všudypřítomná drahota. Pojďme se nyní ohlédnout za uplynulým rokem.

Ještě v lednu vycházela mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců a dalších osob na covid-19. Nyní už na webových stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/ nenajdeme rubriku Pro zaměstnavatele, ale jen informace a přehled ohledně očkování a testování. Zvýšily se počty uznaných a odškodněných nemocí z povolání covid-19, pro řadu zaměstnanců zůstala možnost práce z domova neboli home office, která se v době koronavirové změnila z občasného benefitu na nutnost.

V roce 2022 pokračovala kampaň Evropské agentury pro BOZP Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž, jejímž cílem bylo zvýšení povědomí o muskuloskeletálních poruchách, které v EU postihují tři z pěti pracovníků. Nejčastější nemocí z povolání za rok 2021 je syndrom karpálního tunelu z přetěžování a objevuje se převážně u žen.

Jen co jsme se trochu vzpamatovali z depresí a špatné nálady, kterou zde pandemie zanechala, začala válka na Ukrajině, která se stala hlavním tématem roku 2022. Řada ukrajinských uprchlíků v Česku našla pracovní uplatnění. Vznikaly materiály v jejich mateřském jazyce, aby i oni měli přehled o pracovněprávních předpisech v ČR a mohli pracovat za podmínek srovnatelných s českými občany. V březnu vznikla na BOZPinfo rubrika Informace pro občany Ukrajiny / Інформація для громадян України a začalo se objevovat mnohem více informací v ukrajinštině. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v souvislosti s vyšším počtem uchazečů o zaměstnání - cizinců doporučený postup pro lékaře zajišťující provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci při vstupní lékařské prohlídce. Vznikly nové webové stránky určené občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkůmobčanům třetích zemí mimo EU. Cizincům se věnoval také například seminář Plnění legislativních požadavků ČR z hlediska BOZP v souvislosti se zaměstnáváním cizinců. Veškerá snaha možná přispěla k tomu, že kontroly následně zjistily, že většina z nich pracuje za férových podmínek.

K velkému třesku v oblasti BOZP došlo v červnu, kdy spatřila světlo světa dlouho očekávaná prováděcí nařízení vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Na toto téma, které stále provázejí nejasnosti, se pořádalo mnoho seminářů, kterých jsme se mohli opět zúčastňovat prezenčně (ale také online) a v hojném počtu. Můžeme jmenovat například Konferenci VTZ 2022, ze které vznikly články - Otázky a odpovědi z Konference VTZ 2022Otázky a odpovědi z Konference VTZ 2022 - část 2. nebo Legislativní změny v problematice BOZP (část. 2 se týkala VTZ).

Na jedné straně souhlas, na druhé straně protesty v řadách odborné veřejnosti vyvolala připravovaná novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, s plánovaným zrušením povinných pracovnělékařských prohlídek v 1. a 2. kategorii práce (v době vyjití tohoto článku se stále čeká na výsledek). Tématu se věnovala listopadová konference pořádaná v Poslanecké sněmovně s názvem Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání - právní úprava a praxe.

S nevolí jsme také přijali novelu nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kde se snížily minimální teploty, které musí zaměstnavatel na pracovišti zajistit. A někteří z nás se možná neohřejí ani doma.

Nicméně i přesto si hlavně přejeme, abychom vánoční svátky, poslední dny v roce i následující rok prožili, když už ne v teple, tak alespoň v bezpečí. Ať už je to myšleno jakkoliv.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail