Pohled společností Opavia - LU, a.s. a Danone, a.s. na rok 2001 z hlediska bezpečnosti, pracovních podmínek a požární ochrany

Co bylo splněno a co a jak ještě zlepšit v bezpečnosti práce.

Jak jsme plnili společné úkoly bezpečnosti práce ve společnosti Opavia – LU, a.s., i ve spolupráci se společností  Danone, a.s.? Naším největším úspěchem v Opavia – LU a.s. je to, že v hodnoceném roce 2001 nedošlo k žádnému těžkému pracovnímu úrazu, k závažné havarijní situaci a nevznikl ani žádný požár či situace způsobující škodu jak na zdraví zaměstnanců, tak na majetku společnosti.

 

Co jsme hlavního splnili?

  1. Obě společnosti působící v ČR se soustředily na hodnocení všech pracovních míst z pohledu pracovního lékaře a odborníků pro tuto oblast.
  2. Obě společnosti zahájily další spolupráci v oblasti bezpečnosti, prioritou byla především oblast kontroly. Ke spolupráci jsme se dostali i v oblasti hodnocení a eliminace jednotlivých rizik. Úspěšné bylo odstraňování závad, kde se celkový stav na všech našich provozech a pracovištích opět o něco zlepšil.
  3. Obě společnosti vzhledem k výsledkům v roce 2000 dosáhly velmi dobrých vývojových trendů a bude nutné vynaložit znovu společné úsilí pro dosahování nemalých cílů.

Co a jak zlepšit?
Co je problémem společnosti Opavia – LU, a.s. a kam se zaměřit v oblasti bezpečnosti?

  1. Budeme muset věnovat více pozornosti komunikaci s vedením na všech úrovních.
  2. Odborníci BOZP na zvodech a pracovištích budou uskutečňovat náročnější kontroly zaměřené na plnění povinností vedoucích v oblasti bezpečnosti na pracovištích.
  3. Celá oblast úrazů bude znovu sledována a bude nutné přijímat rychlejší, odbornější a širší opatření v oblasti prevence.
  4. V působení pracovního prostředí na zdraví musíme najít společné, dlouhodobě úspěšné cesty pro rekonstrukce vedoucí k rozšíření zdraví nezávadných pracovních míst.


ZDROJ:
Pohled na rok 2001 z hlediska bezpečnosti, pracovních podmínek a požární ochrany. My Opavia, duben 2002, s. 29.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail