Počet žáků v tělocvičně

Zdroj: 

Je možné, aby bylo ve vyučovací hodině pravidelně v tělocvičně 60-70 žáků pod vedením 3 kantorů? K situaci nedochází z kapacitních důvodů. 

Informace o počtech žáků ve třídách nebo školních skupinách pro různé činnosti najdete v tomto článku. Jsou stanoveny v právních předpisech nebo v Metodickém pokynu č. j.: 37014/2005-25, který se týká bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství. Obávám se však, že přesnou odpověď na svůj dotaz tam nenajdete. Ve vyhl. č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, § 5 je uvedeno:
odst. 3: V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.
odst. 4: Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
odst. 5: Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

V tomto případě tedy musí rozhodnout ředitel školy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail