Periodická zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsem odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a nebudu delší dobu vykonávat práce v oblasti BOZP z důvodu mateřské dovolené. Pokud platnost osvědčení propadne v průběhu mateřské dovolené, může se odborně způsobilá osoba, která je zaměstnancem a nebude po dobu mateřské ani rodičovské dovolené vykonávat práci v oblasti BOZP, k periodické zkoušce přihlásit po více jak pětileté lhůtě?

Osvědčení o získání odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi podle ust. § 10 odst. 3 zákona je pro fyzickou osobu dokladem o úspěšně vykonané zkoušce nebo opakované zkoušce z dané odborné způsobilosti u některého z držitelů akreditace, které Ministerstvo práce a sociálních věcí pověřilo k provádění těchto zkoušek. Vydané osvědčení má platnost 5 let. Například, pokud proběhla zkouška/opakovaná zkouška dne 10. září 2015, tak osvědčení vydané na základě této zkoušky/opakované zkoušky pozbude platnosti dnem 10. září 2020. Z tohoto ustanovení tak vyplývá, že osvědčení může být fyzické osobě vydáno pouze na základě úspěšného vykonání zkoušky z dané odborné způsobilosti a každá další zkouška z odborné způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako zkouška periodická, tj. opakovaná zkouška.

Standardy znalostí a dovedností pro zkoušky a pro opakované zkoušky přitom jednoznačně stanoví nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Pro uchazeče je tak zákonem stanoveno, že opakovaná zkouška z odborné způsobilosti se může konat kdykoliv, tj. i po skončení platnosti jejich osvědčení. Někteří držitelé akreditace si přesto ve svých projektech pro provádění zkoušek a periodických zkoušek stanovili, že uchazeči, kteří nedodrží dobu platnosti svých osvědčení, se mohou u nich přihlásit již nikoliv na opakovanou zkoušku, ale na zkoušku základní. Tímto způsobem se snaží zachovat kontakt se svými uchazeči, kteří u nich v průběhu 5 let platnosti jejich osvědčení absolvují semináře a kurzy, které se dané odborné způsobilosti týkají. Tímto způsobem udržují jejich odbornou úroveň po dobu celých 5 let platnosti jejich osvědčení. I v případě těchto držitelů akreditace je však zachováno zákonné právo uchazeče na opakovanou zkoušku, neboť se může na periodickou zkoušku přihlásit u jiného držitele akreditace, který podmínku dodržení 5 let platnosti osvědčení v projektu pro provádění zkoušek a periodických zkoušek nemá. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail