Patří formaldehyd mezi rakovinotvorné látky?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Ve firmě, kde pracuji, je dlouhodobě velmi prašné prostředí. Prach vzniká při opracovávání desek, které jsou vyrobeny z pilin a slepeny formaldehydovým lepidlem. Je moje zjištění, že tato látka patří mezi silně rakovinotvorné látky, pravdivé? Kolega (silný kuřák) byl v nemocnici na vyšetření plic a sdělili mu, že má na plicích prach z těchto desek.

Největším problémem při výrobě dřevotřísky je používání močovino-formaldehydových pryskyřic, které v případě dřevotřísky slouží jako lepidlo. Formaldehyd se pak může následně uvolňovat a působit zdravotní potíže. Metanal (systematický název methanal, běžně formaldehyd) byl Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny klasifikován jako karcinogen skupiny 1, tedy prokázaný karcinogen pro člověka. Metanal je bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn, snadno rozpoznatelný i při nízkých koncentracích. Největší část formaldehydu (25%) se spotřebuje na výrobu močovino-formaldehydových pryskyřic, které se používají například jako lepidla pro překližky.

Formaldehyd do těla přijímáme hlavně inhalací. Státní zdravotní ústav (SZÚ) udává, že příjem inhalací z vnějšího prostředí činí 2 až 40 µg za den, z vnitřního prostředí 300 až 600 µg za den. Kuřák, který vykouří 20 cigaret denně, přijme navíc 800 až 1000 µg za den. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Vyšší koncentrace způsobuje vážné podráždění sliznic a respirační problémy. U citlivých jedinců může formaldehyd vyvolávat astma a záněty kůže. Chronická expozice způsobuje zánět průdušek.

Nebezpečné látky jsou ve výrobcích nahrazovány méně nebezpečnými nebo nebezpečné látky jsou zcela eliminovány, případně je snižován jejich obsah ve výrobcích. Z uvedeného důvodu je vždy zapotřebí při posuzování zdravotního rizika brát v úvahu konkrétní výrobek, látku nebo směs používanou na pracovišti.

Práce na pracovišti musí být zařazeny do kategorií v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na pracovištích musí být provedeno měření prašnosti a chemických látek v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, musí zaměstnavatel informovat zaměstnance o tom, do jaké kategorie byla jím vykonávána práce zařazena, o výsledcích provedeného měření a zdravotních rizicích spojených s prací, tj. analýzou rizik, včetně přijatých technicko-organizačních opatření, případně používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci. V případě potřeby Vám doporučuji obrátit se na zaměstnavatele, který je povinen Vám sdělit uvedené informace.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail