Osvětlení v panelovém domě

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsem předsedou společenství vlastníků bytových jednotek v panelovém domě. Náš dům má vnitřní schodiště bez oken, které je trvale osvětleno zářivkami. Kromě toho má osvětlení na ruční zapínání s časovým limitem a samozřejmě nouzové osvětlení pro případ výpadu el. energie. Trvalé osvětlení v noční době vypínáme (22 - 5 hod.), nyní chceme osvětlení dále omezit z důvodů úspory el. energie. Je pro takovýto typ schodiště nějaký limit osvětlení? Neporušujeme vypínáním nějakou normu nebo předpis?

Osvětlení vnitřních společných komunikací bytových domů se rozděluje na osvětlení chodeb, schodišť, vstupů do výtahu, vstupů do bytů, osvětlení technických chodeb a vstupů do domu. Osvětlení musí být hospodárné, avšak také bezpečné, musí umožňovat bezpečný pohyb osob po jmenovaných komunikacích. Časové intervaly časových spínačů musí být nastaveny s ohledem na průměrnou rychlost pohybu osob po těchto komunikacích, s ohledem na čas nutný k vyhledání klíčů, odemknutí bytu apod. Spínače osvětlení musí být osazeny orientační doutnavkou a musí být vždy snadno dosažitelné. Doba osvětlení komunikací v objektu pro osoby se sníženou pohybovou schopností se upravuje na základě dohody s hygienikem.

Pouze v domech s pečovatelskou službou, v pensionech s intenzivní péčí se chodby i schodiště osvětlují nepřerušovaně. Doba nepřerušeného osvětlení v bytovém domě závisí na zhodnocení pohody vzhledem k ekonomickým ukazatelům. Příliš časté zapínání některých světelných zdrojů časovými spínači snižuje jejich životnost a nepřetržité, nevyužité osvětlení je plýtváním elektrickou energií.

Literatura:
ČSN 734301 Obytné budovy
Ing. Karel Dvořáček: Elektrické instalace v občanské výstavbě

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail