Osvědčení Specialista v ergonomii získali první absolventi kurzu a zkoušky

Zdroj: 

V loňském roce jsme vás informovali o vzdělávacím programu pro profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii, který je zakončen zkouškou a po jejím úspěšném absolvování předáním osvědčení Specialista v ergonomii. V té době ještě neměl zcela jasnou podobu. Nyní již máme první úspěšné absolventy zkoušky i přípravného kurzu. Rozhovor naší redakci poskytl Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., odborný garant zkoušky a zároveň člen zkušební komise, a v 2. části článku dva úspěšní absolventi kurzu a zkoušky.

1. Specialista v ergonomii

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (VÚBP) je držitelem autorizace pro profesní kvalifikaci 39-009-N Specialista v ergonomii (číslo autorizace 2019/12). To znamená, že může provádět výchovu, vzdělávání a přezkušování žadatelů o profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii.

Na jaře letošního roku uspořádal tým České ergonomické společnosti vzdělávací kurz Specialista v ergonomii, jehož hlavním cílem bylo připravit uchazeče na úspěšné složení zkoušky, kterou pořádal VÚBP, a získání profesní kvalifikace Specialista v ergonomii.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, jejíž součástí je prezentace řešení ergonomické situace na pracovišti uchazeče.

Rozhovor naší redakci poskytl odborný garant zkoušky a zároveň člen zkušební komise Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. z VÚBP.

Zaznamenal jste vysoký zájem o zkoušky, nebo jste naopak čekal zájem větší?

Zájem o jarní termín zkoušky byl vysoký, což zřejmě odpovídalo skutečnosti, že šlo o prvé takové zkoušky. A také tomu, že kurz i samotná organizace zkoušek připouští jen jistý omezený počet účastníků. Přestože zkoušely paralelně dvě zkušební komise, museli být někteří ze zájemců odkázáni na podzimní kurz. Ten zájem navíc prosím konfrontujte se skutečností, že s ohledem na restriktivní opatření vlády v důsledku koronakrize byly jednotlivé výukové dny kurzu konány prostřednictvím dálkového připojení. Přitom vlastně všichni, účastnící i organizátoři, spoléhali na to, že restriktivní opatření před termínem výkonu zkoušky opadnou a zkoušky bude možno vykonat. Tak velký a hlavně vytrvalý byl zájem o tuto specializaci.

Jak jste byl spokojen s prvními uchazeči o zkoušku? Uměli? Absolvovali všichni přihlášení?

Úroveň znalostí první skupiny uchazečů odpovídala skutečnosti, že byl kurz naplněn především členy České ergonomické společnosti. Což jsou lidé, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují a mají jisté znalosti o ergonomii. Oblast ergonomie je ovšem tak široká, že ji nikdo z uchazečů nepraktikuje v celém rozsahu a měl tak jedinečnou příležitost rozšířit si své teoretické znalosti. A díky konstrukci kurzu měl i praktickou možnost přímé konfrontace svého přístupu a svých řešení s přístupem a řešeními ostatních účastníků kurzu. Což bylo velmi přínosné pro všechny účastníky. A ano, všichni účastníci uspěli se ctí.

V případě kurzu i zkoušky jde o novinku. Zaznamenal jste něco, co by bylo potřeba ještě ze strany organizátorů zlepšit?

Nic konkrétního mě nenapadá, ale nepopírám, že přes pečlivou přípravu organizace a zajištění jak kurzu, tak samotného výkonu zkoušek, byl tento první běh sledován organizátory a lektory či zkoušejícími (akreditovanými zástupci akreditované osoby) právě s ohledem na odhalení nějakých nedostatků, slabších míst, ale i s ohledem na silné stránky kurzu a celkový přínos pro účastníky. Protože cílem není jen uchazeč s osvědčením, cílem je přínos kurzu pro uchazeče, ujištění o správnosti jeho postupů, rozšíření jeho praktických dovedností. Na tomto místě je možná vhodné zdůraznit, že se u uchazečů o zkoušku předpokládá nějaká vstupní úroveň znalostí a praktického výkonu práce. Z tohoto pohledu je kurz obzvláště vhodný pro odborně způsobilé fyzické osoby v prevenci rizik, kteří znají velké množství právních předpisů z této oblasti a v rámci výkonu své činnosti mnohokráte řeší i samotnou problematiku ergonomie. Jen si to možná plně neuvědomují nebo nepřistupují k řešení problematiky na pracovištích s vnímáním specifik takovéhoto přístupu. Protože tento přístup se od přístupu BOZP přece jen odlišuje.

Co bylo pro uchazeče nejnáročnější? Na co by si příští uchazeči o profesní kvalifikaci Specialista v ergonomii měli dát pozor?

Specializace ergonoma je velmi široký, multidisciplinární obor. Nelze jednoduše stanovit, co je pro uchazeče nejnáročnější. Praktik na úseku fyzické zátěže a lokální fyzické zátěže nemusí mít problémy s ergonomickými analytickými metodami, ale nemusí se vyznat v digitálních modelech ergonomických programů, možná se pro něj stane „strašákem“ rozsah právních předpisů. Proto je kurz (a s ním i zkouška) postaven tak, aby každého uchazeče oslovil, aby ukázal šíři problematiky ergonomie, aby si absolvent kurzu a zkoušky byl vědom rozdílnosti přístupu k řešení problému, jak jej vnímá například BOZP a jak jej vnímá právě ergonomie.

Děkujeme za rozhovor.

Od září do listopadu 2020 ČES s partnerskou společností organizují druhý běh přípravného kurzu Specialista v ergonomii. Pro účast v kurzu stačí středoškolské vzdělání, předchozí zkušenosti a znalosti z oboru ergonomie jsou výhodou, nikoliv nutností. Cena za kurz je 12 tis. Kč + DPH.

Další zkouška k získání profesní kvalifikace Specialista v ergonomii se bude konat v listopadu 2020 na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě strojní, zasedací místnosti Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie. Zkoušku může vykonat každý žadatel, který podal řádně vyplněnou přihlášku a uhradil poplatek za zkoušku (7 tis. Kč + DPH). K přihlášce uchazeč doloží kopii dokladu o dosaženém vzdělání. Podrobné informace o zkoušce jsou na webových stránkách VÚBP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail