Opětovný pracovní poměr a pracovnělékařská prohlídka

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Mám dotaz ohledně zdravotních prohlídek. Před několika měsíci od nás odešel zaměstnanec, ale nyní se k nám vrátil. Je nutné, aby šel znovu na vstupní prohlídku? Nebo je nějaká ochranná lhůta pro vrácení?

Podle § 44 odst. 7 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách platí, že

„Lékařský posudek ukončením pracovněprávního vztahu nepozbývá podle odstavce 6 písm. d) platnosti, je-li

a) posuzovanou osobou nejdéle do 3 měsíců ode dne ukončení pracovněprávního vztahu uzavřen nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, nebo

b) dosavadním zaměstnancem agentury práce uzavřen pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve přidělen jako k uživateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek, ke kterým byl posouzen poskytovatelem pracovnělékařských služeb uživatele nebo poskytovatelem podle § 54 odst. 2 písm. b), pokud nedošlo ke změně jeho zdravotního stavu; zaměstnavatel může požadovat před uzavřením pracovněprávního vztahu provedení vstupní lékařské prohlídky.“

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud se zaměstnanec vrátí do 3 měsíců od skončení pracovního poměru k zaměstnavateli na původní práci za stejných pracovních podmínek, tak se pracovnělékařská prohlídka dělat nemusí. Jinak ale ano.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail