OiRA – nástroj na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v Evropské unii

Zdroj: 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) s přispěním svých partnerů spolupracuje na tvorbě jednoduchých nástrojů dostupných v rámci internetové aplikace OiRA (online interaktivní posuzování rizik) – www.oiraproject.eu, pro usnadnění posuzování rizik a překonání nedostatků v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Právě tento typ podniků zaměstnává v zemích Evropské unie přibližně polovinu pracovních sil. Jejich pracovníci jsou však obzvlášť zranitelní, pokud jde o pracovní úrazy a poškození zdraví v souvislosti s prací. Jednou z klíčových povinností zaměstnavatelů i osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by proto mělo být posuzování rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce a přijímat opatření k jejich odstranění, popř. snížení na přijatelnou úroveň.

Jak zlepšit přístup k odborným znalostem

Jak ale poukazuje sdělení Evropské komise o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, ve většině případů zůstává pro mikropodniky a OSVČ problematika efektivního managementu pracovních rizik stále velkou výzvou. Sdělení mimo jiné uvádí, že tyto subjekty mají obecně sklon dodržovat vnitrostátní pravidla a pravidla EU zohledňují v menší míře a ve srovnání s velkými zařízeními vykazují nižší počet opatření k řízení BOZP.

To často souvisí s nedostatkem přímo dostupných odborných znalostí, nedostatečném povědomí o závazcích či neexistenci pokynů. Posílení schopnosti mikropodniků, malých podniků (a přeneseně i OSVČ) zavádět účinná a hospodárná opatření pro předcházení rizikům tak zůstává jedním z nejdůležitějších úkolů Komise v oblasti bezpečnosti práce.

Vzhledem k této skutečnosti, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA) ve spolupráci s orgány a sociálními partnery na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní vyvinula praktické pokyny a materiály týkající se osvědčených postupů v oblasti BOZP v malých a středních podnicích. Hlavním přínosem je interaktivní online nástroj pro posuzování rizik OiRA (Online interactive Risk Assessment).

Česká republika připravuje další platformy

OiRA je webová platforma, která nabízí bezplatně nástroje pro odvětvové posuzování pracovních rizik, a to v jakémkoli jazyce. Přičemž nástroje se tvoří tak, aby uživatele, kteří nemají potřebné informace a znalosti v oblasti BOZP, srozumitelně a snadno provedli všemi fázemi procesu posuzování. Výstupem je pak editovatelný dokument obsahující výsledky posouzení rizik, které usnadní nastavení případných opatření pro předcházení negativních jevů na pracovištích.

Rostoucí úspěch platformy OiRA je zřejmý: v roce 2018 bylo pomocí nástrojů OiRA provedeno více než 85 000 hodnocení rizik a bylo zveřejněno více než 20 nových nástrojů online, takže celkem je k dispozici více než 160 nástrojů. Společně s úsilím na úrovni EU a příklady osvědčených postupů na úrovni společností má toto přijetí platformy OiRA na vnitrostátní úrovni zásadní význam pro zvyšování povědomí o schopnostech platformy OiRA a pro podporu jejího využívání jako součásti každodenního řízení BOZP ve společnostech v celé Evropě.

Do aktivit spadajících pod projekt OiRA se pochopitelně zapojila i Česká republika. V současnosti je v českém jazyce dostupný nástroj posouzení rizik pro kadeřnické činnosti. V roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci své institucionální podpory schválilo projekt s názvem Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR. V rámci tohoto projektu Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technická univerzita Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství připravuje další nástroje v oblasti stavebnictví a oblasti poskytování osobních služeb (Beauty services).

Aby se informace o aktivitách a přednostech OiRA dostaly do co nejširšího povědomí, představuje se projekt na specializovaných seminářích nebo na odborných veletrzích. Tak tomu bude i na letošním ročníku oblíbeného veletrhu ForArch, který se koná na výstavišti PVV v pražských Letňanech ve dnech 17. – 21. 9. 2019. Výstavní stánek (č. F4) Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a projektu OiRA najdou návštěvníci ForArchu v hale č. 1. K dispozici jim budou odborníci na problematiku OiRA a BOZP a připraveny jsou pro ně také informační materiály a rovněž kvíz o drobné ceny.

Čtyři hlavní důvody, proč používat nástroj OiRA:

  • je bezplatný a snadno použitelný;
  • poskytuje pokyny a praktická řešení;
  • umožňuje přístup k hodnocení rizik uzpůsobený pro jednotlivá odvětví;
  • může společnostem pomoci splňovat právní požadavky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail