Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech

Zdroj: 

Přijďte na konci května na lektorsky špičkově obsazený seminář o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, kde se v jeden den představí hlediska bezpečnostního technika, advokáta a soudního znalce v oblasti pracovního lékařství.

Dojde-li k pracovnímu úrazu nebo vzniku nemoci z povolání, podílí se na řešení řada osob. Jsou to především odborníci na BOZP (OZO), personalisté, mzdové účetní, právníci, poskytovatelé pracovnělékařských služeb a dále zástupci externích orgánů (inspekce práce, zdravotní pojišťovny), úrazové pojišťovny.

Seminář Odškodňování pracovních úrazů a BOZP ve vzájemných souvislostech pořádá nakladatesltví Verlag Dashöfer a portál BOZPprofi 31. května 2017 v Praze.

Na semináři se na problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání podívají ze svých odborných perspektiv Robert Křepisnký (OZO), JUDr. Martin Mikyska (advokát) doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA (soudní znalec v oboru pracovní lékařství).

Seminář zprostředkuje tři různá profesní hlediska na odškodňování pracovních úrazů. Jejich kombinace v rámci jedné akce by měla přispět jak k většímu porozumění procesům, které řešení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání provázejí, tak k posílení vědomí potřeby důkladné prevence vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací. Velký prostor bude vyhrazen pro diskusi nad otázkami účastníků vyplývajících z jejich vlastních zkušeností v praxi a následné výměně zkušeností.

Při objednání prostřednictvím tohoto odkazu získáte 15 % slevu oproti standardnímu účastnickému poplatku (standardní vložné je 3 490,- Kč + DPH).

Seminář je určen:

 • odborně způsobilým osobám v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupcům zaměstnavatelů,
 • zástupcům orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalistům a mzdovým účetním,
 • zaměstnancům pojišťoven,
 • poskytovatelům pracovnělékařských služeb,
 • právníkům s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce.

Seminář se bude skládat ze 3 tematických bloků zakončených diskusí a jednoho závěrečného výhradně diskusního bloku.  

Program:

(1) Pracovní úrazy, nemoci z povolání a BOZP (OZO v prevenci rizik)

Robert Křepinský
OS UNIOS, osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, předseda legislativního výboru při radě vlády pro BOZP

 • význam školení o předpisech z BOZP, jeho obsah, zaměření s ohledem na prevenci, výstupy, dokumentace, vnitropodnikové bezpečnostní předpisy, význam systému kontroly a vyžadování dodržování předpisů o BOZP,
 • vyšetřování příčin a okolností vzniku pracovních úrazů (vnitropodnikové – orgány inspekce práce – báňské úřady), výstupy, součinnost s poškozeným a odborovými orgány, sankce,
 • záznamy v knize úrazů a sepisování záznamů o úrazech,
 • nemoci z povolání, ohrožení nemocemi z povolání.
 • kategorizace prací a rizikové práce

(2) Pracovnělékařské služby jako součást systému péče o BOZP (doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc. MBA,  přednosta Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Soudní znalec v oboru zdravotnictví, mj. odvětví pracovní úrazy a nemoci z povolání)

 • od podezření na existenci nemoci z povolání až k jejímu ohlášení, role orgánů hygienické služby a státního dozoru, zdravotnická zařízení,
 • lékařské prohlídky, lékařské posudky, působnost a pravomoci lékařů pracovnělékařských služeb,
 • informace o připravované novele zákona o specifických zdravotních službách a změnách, které do systému vnese, zkušenosti s dosavadní úpravou.

(3) Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – návazný proces (advokát a soudní znalec JUDr. Martin Mikyska)

 • jak vůbec určit, zda jde o pracovní úraz či nemoc z povolání?
 • pojem plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním,
 • riziko práce, běžná neopatrnost vs riskování a vědomé porušování zásad bezpečnosti,
 • krácení odškodnění – zpětná projekce toho, jak byla systémově i individuálně řešena péče o BOZP, zda krátit, o kolik, řešení sporů o krácení, názor pojišťovny a krácení, prokazování důvodu ke krácení,   
 • jednotlivé nároky na odškodnění, vedení sporu -  doporučení pro zvýšení úspěchu ve sporu.

(4) Diskuse nad reálnými typickými případy a dotazy

 • příklady významných judikátů, typizace
 • prostor pro závěrečnou diskusi – otázky, které vyplynuly a složitější dotazy, na které nebyl dostatek prostoru v průběhu dne.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail