Odpovědnost za školní úraz

Zdroj: 

Dcera přišla ze školy s tím, že upadla o tělesné výchově a bolí ji ruka. Měla to napuchlé a už se jí to barvilo. Ve škole jí na to dali obklad a tím byla věc vyřešena. Po telefonátu se školou mi bylo řečeno, že to dceru tolik nebolelo, že byla ošetřena podle potřeby a že nemám na nic nárok. Podotýkám, že dcera s tím byla ještě další dvě vyučovací hodiny ve škole. Úraz se stal na půdě školy, neměla by za to škola nést odpovědnost?

Podle § 391 odst. 2 zákoníku práce za škodu, která vznikla dětem v mateřských školách, žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Pro odškodnění školních úrazů je velmi důležité jejich řádné prošetření, zjištění příčin a okolností úrazu. Každý úraz musí být zaznamenán do knihy úrazů. Záznam o úrazu škola vyhotovuje pouze, jde-li o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů, nebo jde-li o smrtelný úraz (§ 2 odst. 1 vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhl. č. 57/2010 Sb.).

Odpovědnost školy za úrazy žáků je na stejném principu jako odpovědnost zaměstnavatele za úrazy pracovní. Jedná se o tzv. odpovědnost objektivní, kdy se nezkoumá, kdo co zavinil. Škola je odpovědná za všechny úrazy, které se stanou při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech. Nepíšete, co konkrétně dcera měla s rukou, ale u školních úrazů se jedná hlavně o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. K tomu, po ustálení zdravotního stavu, ošetřující lékař vystaví posudek a ten musí škola předat své pojišťovně a žáka odškodnit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail