Nová on-line sada nástrojů EU-OSHA upozorňuje na změny výstražných symbolů k chemickým látkám

Zdroj: 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) dnes představila novou sadu nástrojů, která upozorňuje na změny v označování chemických látek v rámci projektu, jehož cílem je zvýšit povědomí o tomto novém systému chemického značení.

Nová on-line sada nástrojů zahrnuje film "Nebezpečí: chemické látky!", plakát a leták. Hlavní postavičkou je Napo, hrdina řady animovaných filmů, jejichž cílem je představit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zábavnou a snadno zapamatovatelnou formou.

V členských státech v současné době probíhá postupné zavádění nových výstražných symbolů vztahujících se k nebezpečnosti chemických látek v rámci globálně harmonizovaného systému. Z nedávného průzkumu provedeného Evropskou agenturou pro chemické látky však vyplývá, že mnohé z těchto symbolů nejsou správně rozpoznávány nebo chápány. Uvedená sada nástrojů zaměstnavatele a jejich zaměstnance na tyto nové symboly znovu upozorňuje a přispívá k lepšímu porozumění významu těchto symbolů pro jejich bezpečnost při práci.

Přibližně 15 % evropských pracovníků uvádí, že při své každodenní práci manipulují s nebezpečnými látkami. I minimální expozice některé z těchto látek může pracovníkům přivodit zdravotní újmu s nejrůznějšími následky: od drobného podráždění očí nebo pokožky až po astma, nepříznivé účinky na reprodukci, vrozené vady nebo rakovinu. Agentura EU-OSHA chce proto maximálně zajistit, aby pracovníci a jejich zaměstnavatelé nové výstražné symboly nebezpečnosti používané u chemických produktů dobře znali a aby s nebezpečnými chemickými látkami zacházeli s náležitou opatrností.

Agentura EU-OSHA podporuje Evropskou komisi v jejím úsilí o zvyšování povědomí o změnách požadavků na označování a o významu těchto změn pro pracoviště. Sada nástrojů je přístupná prostřednictvím zvláštní sekce webových stránek, kde naleznete rovněž celou řadu dalších vzdělávacích materiálů a pokynů, jakož i často kladené otázky (FAQ) o CLP (nařízení EU o klasifikaci, označování a balení chemických látek) a REACH (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), které poskytují podrobnější informace k tématu.

Odkazy

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail