Nezaměstnanost v ČR v červenci vzrostla o 0,2 p.b. na 8,3 procenta

Zdroj: 
V průběhu července míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o 0,2 procentního bodu (p. b.) na 8,3 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 procenta (11 011) na 485 597, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 13 osob.

Počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 3,9 procenta na 41 093. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v červenci po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 36,8 tis. volných pracovních míst. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červnu v ČR 6,5 %, v EU27 10,2 %. Česko je tak zemí se šestou nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

Nárůst nezaměstnanosti je způsoben částečně ukončením některých pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, mírně vzrostly také počty absolventů škol a učilišť. V důsledku příchodu pedagogických i nepedagogických pracovníků ze školství (s převahou žen) počet žen v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR) vzrostl proti červnu o 10,9 tis., tj. o 4,3 %. V srpnu lze očekávat na trhu práce spíše stagnaci nezaměstnanosti než její další mírné zvýšení.

K 31. 7. 2012 evidoval Úřad práce ČR na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 485 597 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 11 011 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 13 osob. Z tohoto počtu bylo 470 964 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 11 467 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet vyšší o 1 101.

V průběhu července bylo nově zaevidováno 48 423 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo 17 407 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 6 986 lidí méně. Z evidence v červenci odešlo celkem 37 412 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 1 117 osob méně než v předchozím měsíci a o 11 188 osob méně než v červenci 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 21 096 osob, tj. o 3 482 méně než v předchozím měsíci a o 7 768 méně než v červenci minulého roku, 16 316 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 72 okresech – největší nárůst byl v okresech Chrudim (o 7,3 %), Pelhřimov (o 5,9 %), Plzeň-sever (o 5,8 %), Rychnov nad Kněžnou (o 5,6 %), Praha-východ (o 5,5 %) a České Budějovice (o 5,0 %).

Ke konci července evidoval ÚP ČR 255 010 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,5 %. V evidenci bylo 61 100 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 7. 2012 bylo evidováno 21 042 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 1 173 osob a ve srovnání s červencem 2011 byl nižší o 3 420 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 % (červen 2012 – 4,2 %, červenec 2011 – 5,0 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 91 839 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (červen 2012 – 18,8 %, červenec 2011 – 23,8 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 7. 2012 dosáhla hodnoty 8,3 % (červen 2012 – 8,1 %, červenec 2011 – 8,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 44 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,8 %), Bruntál (15,5 %), Děčín a Karviná (shodně 13,8 %), Chomutov (13,7 %), Ústí nad Labem (13,6 %) a Hodonín (13,3 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,3 %), Praha-západ (4,2 %), hl. m. Praha (4,3 %), Mladá Boleslav (4,7 %) a Plzeň-jih (5,0 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů zůstala na hodnotě 6,9 % a žen vzrostla na 10,1 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červnu v ČR 6,5 %, v EU27 10,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,5 %), Nizozemsku (4,9 %), Lucembursku (5,0 %), Německu (5,2 %) a na Maltě (6,1 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Itálii (10,4 %), Maďarsku (10,7 %), Bulharsku (11,9 %), na Slovensku (13,5 %), v Litvě (13,7 %), Portugalsku (14,8 %), Irsku (15,1 %) a Španělsku (24,3 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za březen 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobnější informace lze nalézt na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 31. 7. 2012 celkem 41 093 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 686 nižší než v předchozím měsíci a o 2 195 vyšší než v červenci 2011. V průběhu července bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 10 585 pracovních míst a 12 271 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Bruntál (42,2), Teplice (38,2), Třebíč (35,3) a Hodonín (31,4). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 997 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 20,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 994, na jedno volné místo připadalo 3,5 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail