Nevyhovující pracovní židle

Dotaz byl publikován v Novinách odborového svazu státních orgánů a organizací.

Mám dlouhodobé potíže se zády, nevyhovuje mi pracovní židle v práci a zaměstnavatel mi nechce dovolit, abych si do práce donesl vlastní židli, prý s ohledem na BOZP. Je nějaká cesta, jak bych dosáhl toho, abych mohl mít v práci vlastní donesenou židli?

Odpověď na vámi vznesenou otázku má několik poloh. Zaměstnavatel má dle zákoníku práce povinnost dbát o zdraví zaměstnance a snižovat možnost pracovního úrazu i formou vyhledávání rizik v práci zaměstnance. To vše má však být v souladu se zájmem zaměstnance, aby se cítil při vykonávané práci co nejlépe. Pokládám za vyloučené, že byste v této věci vstoupil do sporu se zaměstnavatelem, kdyby k tomu nebyly vážné důvody. Pro zdokladování těchto vážných důvodů je nutné, aby i zaměstnavatel měl k dispozici objektivní stanovisko o stavu věci. Jako řešení bych viděl získání stanoviska odborného lékaře, z něhož by bylo patrné, že používání židle, která vám byla přidělena zaměstnavatelem pro vykonávání práce, vám ze zdravotního hlediska nevyhovuje.

Toto odborné stanovisko by mělo být následně posouzeno lékařem, který poskytuje u vašeho zaměstnavatele pracovně lékařské služby. Přitom by bylo zjištěno, jaká je pro vás vhodná individualizace pracovní polohy. Tedy, pokud budete mít k dispozici lékařský posudek, z kterého bude jednoznačně vyplývat zákaz práce na konkrétní židli z důvodu ohrožení vašeho zdraví, je zaměstnavatel povinen se tímto posudkem řídit. Nedomnívám se, že by bylo nezbytně nutné, abyste si do práce musel přinést židli vlastní.

Zaměstnavatel je obecně povinen zaměstnanci vytvořit příznivé pracovní prostředí, a takové podmínky, které nebudou ohrožovat jeho zdraví. Proto je povinen zaměstnanci k výkonu práce poskytnout takové pracovní prostředky (a tou je jistě i židle), které bude vyhovovat posudku poskytovatele pracovně lékařských služeb. Lze se samozřejmě i dohodnout, že vyhovující židli si zajistí zaměstnanec sám. Ta však bude muset vyhovovat i požadavkům bezpečnosti práce. Pokud by k tomu došlo, bylo by možné sjednat dle § 190 odst. 1 ZP náhradu za opotřebení vlastního nářadí nebo jiných předmětů k výkonu práce.

Autor článku: 

Komentáře

A co ergonom?

20.12.2017 - 07:31 Radoslav Vlasák
Vůbec nechci zpochybňovat odbornost lékařů poskytujících pracovnělékařské služby, ale domnívám se, že vhodnost té či oné "pracovní" židle by měl posoudit zejména kvalifikovaný ergonom - a výsledné posouzení by pak mělo být ve spolupráci obou zainteresovaných. Zvlášť když u první kategorie poskytují pracovnělékařské služby i praktičtí registrující lékaři, kteří se nejspíš se skutečnými problémy ergonomie až tak moc nepotkávají. Jistě - ergonomických odborníků není u nás zrovna nadbytek, ale přece jenom... Zdánlivě podružnou otázkou pak zůstává, proč není trh s "pracovními" židlemi (ale zdaleka nejen s nimi) přece jenom alespoň částečně ovlivňován ve smyslu dodržování základních ergonomických zásad. Třeba tím, že určité druhy výrobků budou mít tzv. ergonomický certifikát pro to či ono použití, a zaměstnavatelé tak budou mít možnost si pořídit výrobky, které budou i z tohoto úhlu pohledu vhodné. Těžko lze totiž předpokládat, že obecné povědomí o ergonomických náležitostech je u nás na takové úrovni, aby se mohli náležitě orientovat a správně rozhodnout. A s ohledem na to, že u většiny nákupů rozhoduje především cena...

Ucelený program chybí

13.05.2019 - 13:22 Alena Musilová
Zrovna dělám rešerši, zda a jaké existují v České republice příspěvky na zdravotní židle. Zatím jsem toho moc nevygooglila, vypadá to, že přesto, že roky figurují nemoci zad na čelných místech, nikdo to neřeší. Ale máte pravdu, nějaká certifikace by tomu prospěla. Dobré je možná vědět, že pražská Fyzioklinika se letos pokusila o seriózní srovnání zdravotních židlí na trhu, vyhodnotila jako vhodné typy Spinalis a Adaptic, přičemž český Adaptic vyšel z testu lépe. Je dobře, že se o tématu mluví čím dál víc, protože všechny židle, které se prohlašují za vhodné, takovými nejsou.

ergonomická židle

18.02.2023 - 17:03 Eva Zemanová
Na základě lékařské zprávy a doporučení jsem zaměstnavatele (státní instituce) požádala o zakoupení ergonomické kancelářské židle. Asistentka prodejní společnosti mi doporučila typ Adaptic, který mi půjčili na týden vyzkoušet. Židle je skvělá a řeší vše, co můj pohybový aparát potřebuje vzhledem k diagnoze. Cena je cca 20 tis, problém spočívá v tom, že zaměstnavatel mi odpověděl, že si mám vyhledat židli do 10 tis a že mě upozorňuje, že takový nákup není standardní záležitostí (jinými slovy, abych si moc nezvykala a nerozmohlo se to i pro ostatní administrativní pracovníky). Hledala jsem všude možně, ale obdobně funkční židle do 10 tis neexistuje. Na toto jsem ho písemně upozornila, odpověď byla, že tedy nedostanu žádnou a tak se stalo. Židli jsem si koupila na své náklady, proti tomu zaměstnavatel nic nemá. Otázkou mi však zůstává, zda má či nemá zaměstnavatel povinnost mi židli zakoupit, zvláště je-li v lékařské zprávě uvedeno, že je nutné používat při práci na PC ergonomickou židli i adaptivní stůl, stejně jako anatomické lůžko atd...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail