Projekt 01-S4-2024-VUBP Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky

Ergodiagnostika má v oblasti diagnostiky OZP klíčovou a nezastupitelnou roli. U těchto osob je nutné zmapovat vliv jejich zdravotních problémů na možnosti uplatnění na regionálním trhu práce, ale i na možnosti dalšího profesního směřování po případné změně funkčního zdravotního stavu. 

Anotace: Ergodiagnostika má v oblasti diagnostiky OZP klíčovou a nezastupitelnou roli. U těchto osob je nutné zmapovat vliv jejich zdravotních problémů na možnosti uplatnění na regionálním trhu práce, ale i na možnosti dalšího profesního směřování po případné změně funkčního zdravotního stavu. Spolupráce mezi jednotlivými EDC a Úřadem práce ČR je unikátní právě v kontextu projektu Pregnet a je potřebné a velmi žádoucí ji v dlouhodobém kontextu udržovat a posilovat. Finanční prostředky vynakládané na zabezpečení procesu ergodiagnostiky jsou výdajem na státní politiku zaměstnanosti. Z důvodu zachování systémového přístupu k hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely zaměstnanosti a pracovní rehabilitace je žádoucí udržovat aktuálnost výkonů ergodiagnostiky a jejich cenové kalkulace. S ohledem na vývoj předmětné problematiky a potřebě zachování standardizace jejího poskytování je cca po 10 letech potřebné zmapovat funkčnost celého systému a analyzovat celý proces ergodiagnostiky.

Klíčová slova: ergodiagnostika, OZP, zdravotní postižení

Řešeno: 01/2024 - 12/2026

Hlavní příjemce: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Odpovědný řešitel: Mgr. Kateřina Bátrlová

Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Spoluřešitel: Státní zdravotní ústav

VÝSTUPY

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail