Neinformování zaměstnance o porušení léčebných podmínek a rovnou sankce

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

V červenci roku 2021 jsem byl 10 dní v pracovní neschopnosti bez vycházek. Měl jsem kotrolu od zaměstnavatele, nebyl jsem zastižen doma, ale zaměstnavatel mi nehodil žádný papír do schránky, ani mě nekontaktoval. Po ukončené pracovní neschopnosti jsem přišel do práce a nikdo mě neinformoval o provedené kontrole. Myslel jsem si, že je vše v pořádku. V prosinci roku 2021 jsem nedostal 14. plat. Ptal jsem se na personálním oddělení proč a bylo mi sděleno, že jsem porušil léčebné podmínky a že mě mají natočeného na videu, jak odjíždím na kole. Zajímá mě, jestli je toto jednání ze strany zaměstnavatele z právního hlediska v pořádku. Že jsem půl roku nevěděl o kontrole a jestli mě vůbec můžou natáčet na mobil mimo zaměstnání. Nechápu, že kontrola ze strany zaměstnavatele byla provedena tímto způsobem, přece mi zaměstnavatel musí sdělit, že jsem porušil léčebný režim ihned po příchodu do práce.

Podle ustanovení § 192 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP) je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení výše uvedené povinnosti zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, dále okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

Podle ustanovení § 192 odst. 5 ZP porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v § 192 odst. 6 ZP, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) ZP.

Na základě výše uvedeného je evidentní, že zaměstnavatel závažným způsobem porušil výše uvedená ustanovení ZP a jeho postup je zcela v rozporu se zněním tohoto zákona. Dále je zde podezření, že zaměstnavatel porušil čl. 28 Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, kde se výslovně uvádí, že zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, a dále § 1a, § 109 odst. 4 a § 110 ZP. V tomto smyslu je nutné jednat se zaměstnavatelem, neboť mu hrozí vysoká pokuta. Dále je nutné upozornit zaměstnavatele na skutečnost, že si nemůže natáčet zaměstnance, jak někam odjíždí na kole, a činit tak vůči němu příslušné pracovněprávní kroky, bez jeho souhlasu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail