Nedostatečná komunikace se zaměstnavatelem ohledně odškodňování nemoci z povolání

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Magdaléna Svobodová.

Mám dotaz ve věci prokázání převedení na jinou práci při nemoci z povolání. Zaměstnavatel nechce potvrdit převedení na jinou práci, ačkoliv zaměstnankyně byla převedena z práce ve 3. kategorii pro faktor lokální svalové zátěže do práce ve 2. kategorii, a to v důsledku pracovnělékařské prohlídky v návaznosti na nemoc z povolání - existují příslušné lékařské posudky o zákazu činnosti ve 3. kategorii a povolení činnosti maximálně ve 2. kategorii. Je možné nějak doložit převedení na jinou práci pojišťovně zaměstnavatele již touto skutečností a získat tak doplatek mzdy?

Současná právní úprava ukládá zaměstnavateli povinnost nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou nemocí z povolání (§ 269 odst. 2 zákoníku práce). Ve Vašem případě představuje tuto škodu rozdíl mezi předchozí (vyšší) mzdou a současnou (nižší) mzdou. Zaměstnavatel má zároveň právo, aby za něho příslušná pojišťovna tuto škodu nahradila (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 125/1993 Sb.). Zaměstnanec ovšem nemá žádný přímý nárok na náhradu škody vůči pojišťovně zaměstnavatele a musí se obracet se svými nároky na náhradu škody způsobené nemocí z povolání primárně na zaměstnavatele.

Ve Vašem případě doporučujeme kontaktovat pojišťovnu zaměstnavatele, informovat ji o vzniklé situaci – škodné události, případně předložit lékařské posudky a dohodnout se s ní na dalším postupu. Zaměstnavatel má sice povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost [§ 8 písm. b) vyhlášky č. 125/1993 Sb.], ale nemusel tuto povinnost splnit a pojišťovna o škodné události nemusí vědět. Doporučujeme současně vyzvat zaměstnavatele k zaplacení náhrady škody. Pokud by jednání s pojišťovnou a se zaměstnavatelem nebyla úspěšná, lze se domáhat zaplacení náhrady škody soudně, a to žalobou podanou proti zaměstnavateli u civilního soudu.

Zákoník práce a vyhlášku č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail