Nebezpečí metanu při vstupu do čerpací jímky odpadních vod

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart.

Za jakých podmínek je možný vstup do čerpací jímky odpadních vod (manipulace s armaturami), pokud je zde nebezpečí přítomnosti metanu? Jaké předpisy se k tomu vztahují?

Upozorňuji, že moje odpověď se týká expozice metanu a nedostatku kyslíku, ale netýká se dalších omezení z hlediska BOZP, např. jištění jinou osobou atd. Rizikem může být jednak možnost výbuchu směsi metanu se vzduchem, dále vysoká koncentrace metanu může způsobit vytlačení kyslíku a projevy dušení. Snížení koncentrace kyslíku, kdy ještě nejsou zřetelné dechové příznaky nedostatku kyslíku, může vést ke snížení pozornosti, schopnosti jasného uvažování a přesnosti při provádění obtížnějších výkonů. Pro určité činnosti by tedy mohla snížená koncentrace kyslíku vést k riziku pro bezpečnost práce. Bude se zřejmě jednat zejména o zajištění nevýbušnosti s ohledem na koncentraci metanu a dostatku kyslíku v ovzduší. Vyhodnocení rizik, plynoucích z práce, je povinností zaměstnavatele.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci hygienické limity (PEL a NPK-P) pro metan nestanovuje. Koncentrace kyslíku pro ovzduší pracovišť je dána pouze vyhláškou č. 288/2003 Sb., která stanovuje práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým. Tato vyhláška zakazuje pro těhotné ženy, matky do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé práce v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku nižší než 20 % objemových.

Povolenou koncentraci metanu a minimální koncentraci kyslíku v důlním ovzduší stanovují báňské předpisy - vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, dále i vyhláška ČBÚ č. 55/1996.

Autor článku: 

Komentáře

myslím si, že methan nemůže vytěsňovat methan

08.01.2015 - 12:00 Standa Vodrážka
Dobrý den, nemyslím si, že "vysoká koncentrace metanu může způsobit vytlačení kyslíku". Methan má oproti vzduchu relativní hustotu cca 0,55. Takže při odvětrání těchto prostor, což považuji za prvotní opatření před vstupem osob do těchto prostor, bude koncentrace metanu v ovzduší minimální. Tím nechci tuto problematiku zlehčovat a podle hesla "důvěřuj, ale prověřuj" určitě není na škodu ověřit stav atmosféry v jímce před vstupem osob na přítomnost výbušné atmosféry. Ale jak uvádí autor článku, zásadní problémem je zajištění dostatku kyslíku, který může být vytěsňován především oxidem uhličitým. A ještě bych tazatele nasměroval na jedno riziko. Za určitých podmínem se může ovzduší v jímkách, šachtách a pod. vyskytovat i čpavek a hlavně sulfan. Především sulfan je nebezpečný už od 100 ppm. Cituji z Wikipedie: při koncentracích 100-1000 ppm je nejčastější příčinou smrti edém plic. Čichem jsou rozpoznatelné již koncentrace 0,0005-0,13 ppm (podle individuální citlivosti), nicméně vysoké koncentrace rychle paralyzují čichové buňky, proto zápach plynu ztrácí svoji varovnou funkci (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfan).

oprava

08.01.2015 - 12:02 Standa Vodrážka
Omlouvám se, ale titulek mého příspěvku měl samozřejmě znít "myslím si, že methan nemůže vytěsňovat kyslík".

Re: oprava

13.01.2015 - 15:15 Eduard Šimánek
dobré doplnění, díky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail