Navržení činnosti jeřábu dle ČSN ISO 12480-1

Oblast jeřábů je blíže rozebrána v české technické normě ČSN ISO 12480-1, a to v bodu 4.1 Systém bezpečné práce a jeho písmenu a) navržení činností jeřábu. Zde se uvádí, že: „Veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem předvídatelným rizikům.“

Obecně problematiku upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, který v § 5 hovoří o požadavcích na organizaci práce a pracovních postupech.

Celý návrh musí být navržen osobou, která podmínky provozu jeřábů i vlastnosti přepravovaných břemen (např. jejich měnící se pevnost, tuhost u svařováním vyráběných konstrukcí) dokonale zná a má odpovídající zkušenosti (např. revizní technik zdvihacích zařízení, případně ve spolupráci s konstruktérem, technologem…). Tato kompetentní osoba je pracovník, který má v zavedeném procesu zajišťujícím bezpečné používání jeřábů dostatek informací, praktických zkušeností a ověřených teoretických znalostí k tomu, aby mohl bezpečně navrhovat danou činnost. Pro dodržení požadavků normy je pak třeba tuto osobu písemně pověřit k provedení úkolů s ohledem na požadovanou bezpečnost práce.

Návrh pak bude obsahovat celý proces manipulace jeřábu s břemenem včetně použitého příslušenství, tedy volbu vázacích prostředků, místa uvázání vázacích prostředků na břemeni, hmotnost břemene, použití dalších zařízení a nástrojů sloužících k manipulaci s břemenem či jeho uvázání (např. žebřík, pohyblivá zdvihací plošina včetně jištění na nich), okolnosti a vlivy okolí atd. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů. Tato perioda není blíže určena, proto je třeba ji stanovit v takovém rozpětí, v jakém je možné předpokládat změny faktorů ovlivňujících manipulaci. Pojďme si přiblížit pojem opakující se a rutinní činnost. Půjde zde například o činnost s tabulemi plechu s různými rozměry, ale stále stejným tvarem, nebo s břemenem, na kterém jsou jasně vyznačeny vázací body, do kterých se zahákne hák řetězu. Naopak o rutinní činnost nepůjde v případě různých svařenců, břemen, kde není jasné, která část je nosná a kam tedy vázací prostředek uvázat. Zpracovaný návrh činnosti je nutné dodržovat při všech činnostech s jeřáby, a to všemi zaměstnanci, kteří s ním byli seznámeni. Cílem je zajistit bezpečnost jeřábů a zdvihadel. 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail