Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : březen - červen 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 52 13.3.2007

1

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, pokud jde o úpravu zvláštního režimu zdanění plynového oleje používaného jako pohonná hmota k obchodním účelům a o koordinaci zdanění bezolovnatého benzínu a plynového oleje používaného jako pohonná hmota.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je proto v prvé řadě omezit narušování hospodářské soutěže související s rozdíly ve výši spotřebních daní, které mají nepříznivý vliv na trhy silniční přepravy zboží. Tím se podpoří rovněž růst, tvorba pracovních příležitosti a konkurenceschopnost, a to zejména tím, že bude možné plně využívat výhod jednotného trhu. Návrh za druhé splňuje cíle společné dopravní politiky a zajistí lepší ochranu životního prostředí.
        klíčová slova: daně - hmoty pohonné - oleje - benzín bezolovnatý

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 236 7.5.2007

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 74/346/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - zrcátka zpětná

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 303 7.6.2007

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměn.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na ochranu spotřebitelů s ohledem na některé aspekty uvádění na trh a prodeje timeshare a dlouhodobých rekreačních produktů. Vztahuje se rovněž na další prodej timeshare a dlouhodobých rekreačních produktů a na výměnu timeshare. Tato směrnice se vztahuje na vztahy mezi obchodníkem a spotřebitelem. Návrh je výsledkem přezkumu směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/47/ES ze dne 26. října 1994 o ochraně nabyvatelů ve vztahu k některým aspektům smluv o nabytí práv k dočasnému užívání nemovitostí.
        klíčová slova: timeshare - nemovitosti - rekreace - spotřebitelé - ochrana spotřebitele

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 315 13.6.2007

4

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje společný podnik Čisté nebe.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je zřídit společný podnik Čisté nebe (CLEAN SKY) jako partnerství veřejného a soukromého sektoru, který by prosazoval pevné vazby mezi jednotlivými organizacemi a vycházel z evropských kapacit výzkumu a vývoje v oblasti letectví a letecké dopravy. Společný podnik Čisté nebe vyvine inovační technologie s nižším dopadem na životní prostředí a stanoví technologické cíle vycházející ze společnosti i trhu, které ovlivní celý systém letecké dopravy.
        klíčová slova: doprava letecká - letectví - výzkumy - vývoj - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 319 13.6.2007

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odtahových úchytech zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 79/533/EHS ze dne 17. května 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkající se odtahových chytů a zpětného chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - odtahy - předpisy právní - harmonizace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 344 21.6.2007

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o povinných štítcích a nápisech pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - značení - štítky - předpisy právní - harmonizace - EU

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail