Návod od výrobce je v rozporu s místním provozním bezpečnostním předpisem

Zdroj: 

Ráda bych se zeptala, jestli je nadřazenější návod od výrobce nebo místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP). Řešíme používání ochranných rukavic při práci s motorovou pilou. V návodu jsou rukavice psané, ale v našem soukromém MPBP je máme zakázané (stejně jako u vrtačky, brusky, soustruhu, frézy atd.). Nebo to má ještě jiný právní základ? Našla jsem jedině v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., že se máme řídit návodem a MPBP.

O místním provozním bezpečnostním předpisu se hovoří také v nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V § 4 tohoto nařízení vlády je například uvedeno, že „kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.“ Technická zařízení by měla být vždy používána v souladu s návodem od výrobce, a z toho by měl vycházet i MPBP. Nevíme, proč jsou ve vašem případě návod od výrobce a MPBP u zaměstnavatele v rozporu. Podle názoru inspektora práce je možné používat vhodné rukavice, těsnější, aby tam nehrozilo zachycení. U motorové pily by to měly být antivibrační rukavice.

Autor článku: 

Komentáře

Jaká pila?

22.08.2023 - 18:26 Norbert Chalupa
Z dotazu není zřejmé, zda se jedná o motorovou pilu řetězovou nebo kotoučovou? Tady je rozdíl v používání ochranných rukavic. Jestliže se jedná o motorovou řetězovou pilu, tak by se samozřejmě rukavice používat měly, a to nejen antivibrační, ale také protipořezové. Pokud se jedná o pilu kotoučovou, tak tady je nutno zcela individuálně posoudit, o jaké řezání se jedná, vyhodnotit rizika a následně stanovit, zda se rukavice musí, mohou nebo nemohou používat? Kupř. pokud by se jednalo o řezání palivového dříví na kotoučové pile s kolébkou, tak jsou rukavice na místě, jelikož by nemělo dojít za běžných pracovních postupů ke kontaktu ruky s pracovním nástrojem (kotoučem), naopak by si mohl pracovník mechanicky poranit ruce o kusy palivového dříví. Nebo pokud by se jednalo o řezání plošného materiálu, kde je ruka od pilového kotouče dostatečně vzdálená, není problém rukavice používat. Naopak, pokud by se jednalo o řezání drobnějších dílů, kde by mohlo dojít ke kontaktu rukavice s pilovým kotoučem, rukavice se používat nesmí. Jak píše redakce, prvořadý je návod výrobce, který by neměl být v rozporu s místním provozním bezpečnostním předpisem.

návod od výrobce je v rozporu s MPBP

27.08.2023 - 21:48 Zbyněk Jančík
vždy odpovídá provozovatel - pro práci v lese je třeba dodržet NV č. 339/2017 Sb., pro staveniště NV č. 591/06 Sb. , pro přidělování OOPP NV č. 390/21 Sb. příloha č. 2 část V. - záleží na Vás, jak si posoudíte rizika a jak je vyhodnotíte, návod výrobce nemusí obsahovat a zahrnovat všechna rizika, která vznikají při Vaší činnosti

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail