Náhrada za ztrátu na výdělku v případě pracovního úrazu ve výpovědní době

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Dne 22. 9. 2023 jsem měla úraz v rámci teambuildingové akce, zaměstnavatel tento úraz uznal jako pracovní. Můj pracovní poměr trvá do 31. 10. 2023 a momentálně čekám na termín operace. Za normálních okolností jsem neplánovala nastoupit do práce, ale zaregistrovat se k evidenci na úřadu práce. To je možné až po skončení pracovní neschopnosti. Mám i v tomto případě nárok na kompenzaci ušlého zisku od 1. 11. 2023? Před svou výpovědí jsem měla smlouvu na dobu neurčitou.

Pro odpověď na Vaši otázku je nutné znát, zdali výpověď z pracovního poměru byla dána ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance. Pokud byla výpověď z pracovního poměru dána zaměstnavatelem podle ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (ZP), tak v případě, že tato výpověď byla dána zaměstnaci před počátkem ochranné doby (uznání dočasné pracovní neschopnosti z titulu pracovního úrazu) tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává (§ 53 ZP - to neplatí v případech stanovených § 54 ZP). Pracovní poměr skončí uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. To tedy znamená, že by Vám v tomto případě nadále příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle ustanovení § 271a ZP. 

Pokud byla výpověď z pracovního poměru dána zaměstnancem, tak dnem 31. 10. 2023 Váš pracovní poměr skutečně končí. Zákoník práce tuto situaci konkrétně neřeší, ale obdobně by se zde mohlo použít ustanovení § 271p odst. 1 ZP: „Zaměstnanci, který utrpí pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou nebo při výkonu práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr uzavřené na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento základní pracovněprávní vztah skončit. Po této době přísluší náhrada za ztrátu na výdělku, jestliže je možné podle okolností předpokládat, že postižený zaměstnanec by byl i nadále zaměstnán. Ostatní práva vyplývající z povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání tím nejsou dotčena.“

To tedy znamená, že v případě, že jste podala výpověď z pracovního poměru Vy a neplánovala jste nastoupit do práce, tak dnem 31. 10. 2023 Vám končí nárok na poskytnutí náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Pokud byste ale měla předjednaný nástup do pracovního poměru k jinému či stejnému zaměstnavateli, tak dnem 1. 11. 2023 by Vám nadále po dobu dočasné pracovní neschopnosti náležela výplata náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti podle ustanovení § 271a ZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail